BZNR Forum Index
Author Message

<  Dogaðaji/Primeri loše prakse  ~  SMRTONOSNI MISTERIOZNI VIRUS IZ KINE-MEÐUNARODNA OPASNOST!

NikolaD
Posted: Wed Jan 22, 2020 09:50 Reply with quote
Joined: 09 Sep 2019 Posts: 187
Izvor Energetski portal

Ljudi sa zaštitnim maskama za lice postali su uobièajen prizor u Kini. Meðutim, razlog za to nije isti kao kod nas.

Kinezi se (ovog puta) ne pribojavaju posledica zagaðenja vazduha na njihovo zdravlje, veæ misterioznog koronavirusa koji je na teritoriji te azijske zemlje tokom januara odneo veæ šest života.

Ukupno 291 osoba je trenutno zaražena, a bolest je izašla iz kineskih granica i izolovani sluèajevi su otkriveni i u Japanu i na Tajlandu.

Koronavirusi predstavljaju grupu virusa-izazivaèa infekcije disajnih organa. Mogu da se manifestuju kao obièna prehlada, ali pojedine vrste imaju i smrtni ishod. Njihovo ime potièe od latinske reèi za krunu ili oreol, corona, zato što izgled virusa ispod mikroskopa podseæa na te objekte.

Novootkriveni virus je sedmi koronavirus koji napada ljudsku vrstu.

Njegovo poreklo se vezuje za pijace u gradu Vuhan u centralnoj Kini, a virus je na pacijente prešao sa životinja. Na tamošnjim tržnicama se prodaje razlièito meso, kao i žive jedinke – od živine preko morskih stvorenja, slepih miševa i zeèeva do zmija.

Dodatni strah uliva potvrda vladinog struènjaka Žonga Nanšana da se bolest prenosi s èoveka na èoveka. Glavna briga kod oboljenja pluæa je to što kašalj i kijanje omoguæavaju njihovo brzo širenje. Pored toga, simptomi zaraženosti novim virusom su i otežano disanje i malaksalost.

Prema procenama Gradske zdravstvene komisije u Vuhanu, meðu obolelima se nalazi i 15 medicinskih radnika.

S obzirom na to da Kinezima predstoji sezona putovanja zbog Lunarne nove godine, na aerodromima vladaju pojaèane biosigurnosne mere i preduzimaju se posebne provere poput merenja temperature putnika. Meðu zemljama koje su poštrile kontrolu se nalaze Australija, Južna Koreja i Sjedinjene Amerièke Države.

Kineska vlada procenjuje da æe u narednom periodu broj pojedinaènih putovanja iznositi i više od 3 milijarde, ali su mnogi korisnici društvenih mreža najavili da æe praznike usled novonastale situacije ipak provesti u svojim kuæama, pa æe taj broj potencijalno biti nešto niži.

Ministar zdravlja Republike Srbije Zlatibor Lonèar je rekao da kod nas nema mesta za paniku, ali je uprkos tome najavio ozbiljniji nadzor na graniènim prelazima. Dodao je da su nadležni organi u kontaktu sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i da im za sada nisu dostavljene nikakve bitnije preporuke kao što je zabrana putovanja. On je, meðutim, apelovao na graðane da, bez preke potrebe, ne odlaze u podruèja ugrožena podruèja.

Odbor za hitne sluèajeve Svetske zdravstvene organizacije održaæe sutra sastanak zbog epidemije koronavirusa.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum