BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  SAMOÆA - BOLEST OZBILJNIJA OD PUŠENJA I GOJAZNOSTI

Slobodanka.Radojevic
Posted: Thu Nov 09, 2017 11:01 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Izvor: klix.ba, 9.11.2017.

Samoæa je bolest teža i štetnija od zavisnosti od pušenja ili gojaznosti, upozoravaju nauènici.

Epidemija usamljenosti

Moderna medicina pomaže sve veæem broju ljudi da žive dužim i zdravijim životom nego ikada do sada, ali novija istraživanja pokazuju da novu pošast predstavlja sve prisutnija društvena izolacija - samoæa.

Nauènici upozoravaju na "epidemiju usamljenosti", koja utièe na razvoj brojnih zdravstvenih problema.

Rezultati studije Amerièkog udruženja psihologa pokazuju da su kod osoba sa višestrukim društvenim kontaktima izgledi za iznenadnu smrt niži za èak 50 odsto.

Usamljenost šteti srcu i izaziva karcinom

Metaanaliza sprovedena na 148 studenata iz SAD, Evrope i Australije pokazuje da društvena izolacija, usamljenost i odluka da osoba živi sama znaèajno utièu na ranu smrt.

Podaci prikupljeni u okviru više stotina raznih studija sprovedenih meðu milionima ispitanika daju snažne dokaze o znaèaju društvenih kontakata za fizièko zdravlje pojedinca.

Usamljeni ljudi èešæe puše, gojazni su i reðe vežbaju. Usamljenost se povezuje sa poveæanom opasnošæu od razvoja karcinoma dojke i kardiovaskularnim problema.

Porast broja hronièno usamljenih

Nauènici tvrde da je 2010. godine oko 35 odsto ljudi starijih od 45 godina bilo hronièno usamljeno, a samo deceniju ranije bilo ih je tek 20 odsto.

Kao razlog za to navode se sve više domaæinstava sa po jednim èlanom, veæa stopa razvoda i snažnije fokusiranje na društvene mreže, nego na stvarne životne kontakte, prenose nauèni portali.

Nije neophodno živeti sam da bi se oseæao usamljeno

Osoba ne mora biti fizièki sama da bi se oseæala usamljeno. Usamljeno je 43 odsto starijih ljudi, iako ih samo 18 odsto živi samo.

Prema podacima nemaèkog Centra za osobe treæe životne dobi, osobe koje se oseæaju iskljuèeno ili društveno izolovano imaju više izgleda da se oseæaju usamljeno.

Utisku da "ne pripadaju nigde" u moderno doba sve èešæe doprinosi izraženo siromaštvo.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum