BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  STRES VODI DO POVIŠENOG KRVNOG PRITISKA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Oct 16, 2017 11:28 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: www.economy.rs

Koliko ste puta neku nepravilnost na koži ili pojavu sede vlasi u kosi opravdali stresom? Danas je moguæe na svakom koraku èuti opravdanje “ma to je zbog stresa”, jer stres i jeste postala bolest savremenog doba, a èesto je i glavni uzrok mnogih oboljenja. Rad pod pritiskom, briga da li æete sve poslovne obaveze okonèati u zadatom roku, neprijatna radna atmosfera, nervozni poslodavac, nezgodne kolege, puno rada, a mala plata samo su neki od faktora koji utièu na vaše mentalno zdravlje.

Pa onda nije ni èudno zašto se toliko èesto stres navodi kao uzrok i posledica mnogih bolesti, a manifestuje kroz povišen krvni pritisak, pojavu višeg nivoa šeæera u krvi ili nezadovoljstva zaposlenog koje se prenosi i na porodicu.

A u brojkama to izgleda ovako. Prema istraživanjima sprovedenim u Evropskoj uniji zbog stresa na poslu dogodi se oko 45 000 samoubistava, a oko pola miliona ljudi pokuša da podigne ruku na sebe, ali bezuspešno. Statistika pokazuje da je upravo stres razlog zbog koje je oko 17% stanovnika Luksemburga odsustvovalo sa posla, dok je u Švajcarskoj to sluèaj sa oko 14% radnika.

U Srbiji niske plate, jedino je povišen krvni pritisak

Izgleda da ni Srbija nije mimo sveta. Naime, sve èešæe uzrok brojnih srèanih oboljenja i pojave infarkta kod mladih u Srbiji upravo jeste stres na poslu, kao i ubrzani naèin života. Do poremeæaja u radu srca dolazi ne samo zbog stresa, veæ i dodatnih pritisaka na poslu kako od strane šefa, tako i od strane poslodavaca koji oèekuju da se za kratko vreme izvrši što je više moguæe posla. Meðutim, uvukla se u narod apatija, nezadovoljstvo, pa i dugogodišnja kriza prouzrokovana ratovima, sankcijama i nemaštinom, pa ne èudi što su ljudi sve manje strpljivi i što sve teže podnose muke svakodnevice, a sve više pate od bolesti paranemije, para nema, samo su raèuni i bolesti tu, javlja se povišen krvni pritisak, visok šeæer u krvi, visok holesterol, samo plate i penzije niske.

Istraživanja u Srbiji pokazala su da treæina onih koji imaju izmeðu 25 i 45 godina, zapravo stresno doživljavaju posao, a taj stres se kasnije prenosi i na privatni život. Dok muškarci teže podnose pritiske na poslu, to nije sluèaj sa ženama. Meðutim, upravo ti pritisci dovode do brojnih posledica po zdravlje ljudi, pa osim što su manje produktivni, èesto dolazi i do povreda na poslu, a samo neki od posledica su nesanica, povišen krvni pritisak, razdražljivost, nezadovoljstvo. Bilo da je reè o nerazumnim zahtevima, lošoj komunikaciji, maloj plati ili nedovoljnom odmoru, sve to dovodi do nagomilavanja nezadovoljstvo koje pre ili kasnije kulminira, ukoliko se ne pronaðe kompromis izmeðu napornog posla i svakodnevice.

Smanjite kolièinu stresa, dovedite krvni pritisak u normalu

Nekada se smatralo da je najstresnije raditi kao hirurg, pilot, novinar ili menadžer, meðutim danas nema pravila, jer je radnik u teškoj poziciji i od njega se mnogo oèekuje, ali i mnogo traži. Zato je lek za ovo stresno radno okruženje antistres terapija. Da li æete slobodno vreme provoditi u prirodi, vežbati, zdravo se hraniti ili dovoljno spavati, to je vaš lièni izbor. Važno je kanalisati negativnu energiju na pravi naèin, jer pozitivne misli ili pak razgovor sa struènim licem mogu biti od velike pomoæi. Na taj naèin smanjiæete kolièinu stresa, povišen krvni pritisak dovesti u normalu, ali i regulisati nivo šeæera u krvi.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum