BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  VELIKI PODVIG NIŠKIH LEKARA: SPASLI 2 RUKE U 3 DANA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Wed Oct 25, 2017 21:18 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: Novosti | 25. oktobar 2017.

NIŠKI plastièni vaskularni hirurzi, ortopedi i anesteziolozi uspešno su, u dva odvojena sluèaja, u samo tri dana, spasli dve potpuno otkinute desne nadlaktice. Prvu operaciju obavili su u petak po podne, a drugu u ponedeljak, i kod oba pacijenata su šanse da saèuvaju desnicu optimistiène. Jer drvoseèa iz Jelašnice i rudar iz okoline Aleksinca imali su sreæu da su ih u Klinici za plastiènu hirurgiju operisali za manje od šest sati posle nezgode, što je optimalno vreme za preživljavanje odseèenog tkiva.

Dejan Demiroviæ (46), iz Jelašnice u okolini Niša, pomagao je sinu da iseèe drva za ogrev, kada je, u trenutku nepažnje, pao na mašinu za cepanje drva, koja mu je odsekla ruku iznad lakta.

- Sreæan sam što me više ništa ne boli, a najviše me je usreæilo predviðanje lekara da neæu ostati invalid - kaže Dejan Demiroviæ, koji je u utorak pušten iz intenzivne nege i uspešno se oporavlja. - Nemam reèi da opišem zahvalnost lekarima koji su se satima muèili da mi spasu ruku. Zahvalan sam i ekipama iz Hitne pomoæi i Urgentnog centra, koje su brzo reagovale, pa sada mogu da se nadam sreænom završetku ove moje nesreæe. Bio sam svestan svega, sve dok nisam ušao u operacionu salu.

Da je vreme bilo presudno, potvrðuje nam i direktor Klinike za plastiènu hirurgiju prof. dr Predrag Kovaèeviæ, koji je u oba sluèaja bio na èelu tima lekara koji su obavili replantaciju.

- Važno da tkivo bude što kraæe odvojeno od tela. Najpre smo obavili spajanje krvnih sudova i koštnog sistema, a zatim spajanje živaca i mišiæa. Operacije su trajale više od èetiri sata, a postigli smo da krvotok ruka funkcioniše. Kod prvog pacijenta prošla su tri dana od operacije, njegovo zdravstveno stanje je stabilno i ne postoje komplikacije, ali je još rano govoriti o tome kakva æe mu biti funkcija ruke. To æemo moæi da kažemo tek za nedelju dana - kaže Kovaèeviæ, i dodaje da su u timovima bili plastièni hirurg Predrag Ðorðeviæ, vaskularni hirurg Irena Jankoviæ i ortopedi Saša Milenkoviæ i Vlada Jovanoviæ.

Prof. dr Goran Stanojeviæ, pomoænik direktora Klinièkog centra, istièe da su lekari pokazali veliku spremnost i struènost, jer su u samo tri dana imali dve komplikovane operacije.

OPORAVAK

DALIBOR Rangelov (24), rudar iz okoline Aleksinca, povredio je ruku kada se na njega obrušila veæa kolièina zemlje. I njemu je desna ruka takoðe bila potpuno odvojena od tela. On je i dalje u intenzivnoj nezi, a njegov oporavak protièe bez komplikacija.

- Ima još povreda na telu, ali su sve zbrinute. Medicina je takva da nije lako davati garancije, ali što više vremena prolazi bez komplikacija veæe su šanse da ne ostane bez ruke - kaže Kovaèeviæ.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum