BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  NA KOLIKO STEPENI PODESITI KLIMU?

Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue Aug 01, 2017 15:24 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Izvor: Danas.rs ponedeljak, 31.07.2017.

S klima-ureðajima treba postupati oprezno, idealna temperatura unutrašnjeg prostora po pravilu je sedam-osam stepeni niža od spoljašnje temperature. Konkretno, ako spoljna temperatura iznosi 34 stepena, klima-ureðaj treba podesiti da hladi na 26-27 stepeni. Takvu temperaturnu razliku ljudski organizam dobro podnosi.

Kod osoba sa zdravstvenim problemima, treba biti posebno oprezan prilikom podešavanja temperature u unutrašnjem prostoru, jer izlazak na vrlo visoke temperature može biti vrlo opasan, pogotovo za osobe s niskim pritiskom i starije osobe koje imaju problema sa cirkulacijom.

Pozitivan uticaj

"Klima-ureðaji, ako su pravilno odabrani, instalirani i održavani, prilikom hlaðenja, èišæenja i ovlaživanja vazduha ne bi trebalo da budu opasni po zdravlje ljudi. Naprotiv, imaju pozitivan uèinak kako na zdrave tako i na one koji pate od alergija i astme. Isto tako, klima-ureðaj (ukljuèujuæi i filtriranje, ovlaživanje, hlaðenje i dezinfekciju) može da se koristi za obezbeðivnje èiste, sigurne, hipoalergijske atmosfere kakva je neophodna u bolnièkim operacionim salama i drugim sredinama gde boravi veliki broj ljudi (na primer bioskopi ili avioni). Meðutim, neodržavani klima-ureðaji mogu dovesti do širenja mikroorganizama, najèešæe legionelle pneumophilae, odgovorne za legionarske bolesti, i drugih termofilnih aktinomiceta", objašnjava dr Lea Homolak.

Da li možemo da se prehladimo i narušimo imunitet tokom izlaganja klima-ureðajima?

"Bez dodatnog ovlaživanja klima-ureðaj suši vazduh u prostoriji što onda prouzrokuje sušenje sluznice nosa koja tada slabije preèišæava vazduh koji udišemo (od virusa, bakterija i alergena). Uzrok prehlade ili alergije nije klima-ureðaj, veæ bakterije, virusi ili alergeni. Direktno duvanje, isušivanje vazduha i izostanak dovoðenja svežeg vazduha može dovesti do negativnih uèinaka klima-ureðaja i na kožu, tako što dolazi do njenog isušivanja, èime se pogoršavaju stanja raznih dermatitisa i ekcema."

Pustiti sveži vazduh u prostor

Pravi sveži vazduh u prostoru važan je za mešanje vazduha, kako bi se postigao zadovoljavajuæi stepen kvaliteta vazduha. Teoretski, stalni boravak u klimatizovnom okruženju bez ovlaživanja i ulaska svežeg vazduha bi mogao da dovede do smanjenja imuniteta, jer nedostatak kiseonika otežava normalno funkcionisanje belih krvnih stanica koje uèestvuju u borbi protiv bakterija. Snižena kolièina kiseonika u vazduhu koji udišemo mogla bi da poveæa krvni pritisak i broj otkucaja srca - ali za to je ipak potrebno ekstremna niska kolièina kiseonika. Nivo kiseonika u krvi takoðe je povezan i sa nivoom serotonina - hormona sreæe.

Dakle, raspoloženje na otvorenom i u zelenilu uvek je bolje nego u zatvorenim prostorijama, bez obzira na klima-ureðaje.

Klima-ureðaj treba redovno servisirati jer æe samo èisti i servisirani klima-ureðaji postiæi maksimalnu efikasnost i neæe ugroziti èovekovo zdravlje.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum