BZNR Forum Index
Author Message

<  Mere ZOP  ~  ZAŠTITA OD POŽARA USLOV ZA DOZVOLU

Slobodanka.Radojevic
Posted: Wed Feb 18, 2015 12:15 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: B92, 18.02.2015.

Nijedan ugostiteljski objekat neæe moæi da poène da radi dok ne dostavi dokaze da su ispunjene mere za zaštitu od požara, izjavio je Predrag Mariæ.

Naèelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Mariæ je za RTS rekao da je to najvažnija izmena Zakona o zaštiti od požara.

Mariæ je rekao da æe nova pravila u oblasti zaštite od požara u ugostiteljskim objektima poèeti da se primenjuju u narednih mesec dana.

Skupština Srbije danas æe poèeti raspravu o predloženim izmenama Zakona o zaštiti od požara, koje su u javnosti poznate kao "Tamarin zakon", a koje je republièkom parlamentu na usvajanje predložio otac Tamare Miladinoviæ, jedne od šest žrtava požara koji se 1. aprila 2012. godine dogodio u novosadskoj diskoteci "Kontrast".

"Zakon stupa na snagu osam dana po objavljivanju u 'Službenom glasniku'.

Jedan broj pravilnika je veæ srpeman i veoma brzo æe iæi u proceduru. Oèekujemo da za 15 do mesec dana startujemo sa novim pravilima", rekao je Mariæ za RTS.

Mariæ je napomenuo da je Pravilnik o merama zaštite od požara u ugostiteljskim objektima gotov i da æe po usvajanju predloženih zakonskih izmena iæi u proceduru, a da se njime uvode strožija pravila zaštite od požara.

"Namera nam je da sukcesivno izbacujemo pravilnike koji definišu mere zaštite od požara u svim ustanovama gde se okuplja veæi broj ljudi i deca", dodao je Mariæ i napomenuo da je najvažnija novina da vlasnici objekata ili investitori moraju da ispune sve što se tièe zaštite od požara kako bi mogli da poènu da rade.

"Do sada ste mogli da se registrujete za bilo šta i da sukcesivno nabavljate saglasnosnosti. Sada niko neæe moæi da se bavi tim poslom dok ne dostavi dokaze da je preduzeo sve mere u zaštiti protiv požara. To je ono na èemu smo mi insistirali i što je do sada bio veliki problem", istakao je Mariæ.

On je izrazio nadu da æe vlasnici objekata imati svest o tome da zarada nije najvažnija i da život nema cenu.

Kako piše u predloženim izmenama, njima treba da se uspostavi efikasnija kontrola u oblasti bezbednosti objekata, prvenstveno onih u kojima se obavljaju ugostiteljske delatnosti, ali i onih u kojima se okuplja veæi broj ljudi, što podrazumeva objekte u kojima se obavljaju delatnosti iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, fizièke kulture, uèenièkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite...

Jednu od znaèajnijih izmena predstavlja prenošenje obaveze za pribavljanje saglasnosti o sprovedenim merama zaštite od požara sa organa uprave nadležnog za izdavanje upotrebne dozvole na investitora, odnosno vlasnika objekta.

"Kako æe biti u narednom periodu za objekte koji veæ rade, naravno da æemo kroz inspekcijski nadzor pokušati da to nivelišemo", kazao je Mariæ.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum