BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  VEÆI BROJ SMRTNIH SLUÈAJEVA U JAPANU ZBOG PREKOMERNOG RADA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Apr 04, 2016 09:21 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: Srna | 03. 04. 2016

Japan se suoèava sa rastuæim brojem odštetnih zahteva zbog smrti kao posledice prekomernog rada, fenomena pod nazivom "karoši", koji sve više pogaða omladinu i žene u Japanu.

Broj odštetnih zahteva poveæan je u poslednjih godinu dana na 1.456, a najveæi broj sluèajeva je u oblasti zdravstva, socijalnih usluga, graðevine i špedicije, u kojima hronièno fali radna snaga.

Hiroši Kavahito, generalni sekretar Nacionalnog saveta za zaštitu žrtava karošija, rekao je da je pravi broj sigurno 10 puta veæi, jer Vlada ne voli da priznaje ovakve incidente.

- Osnovni problem je smanjenje broja radnih sati, ali vlada ne èini dovoljno u tom smislu - rekao je on.

Najèešæe žrtve su ranije bile muškarci, oko 90 odsto, ali danas ima sve više žena. Japan nema pravne limite za radne sate, ali ministarstvo rada priznaje dva tipa "karošija": smrt od kardiovaskularnih bolesti zbog prekomernog rada i samoubistvo zbog mentalnog stresa nastalog usled problema na radnom mestu.

Smrt kao posljedica kardiovaskularne bolesti smatra se da je "karoši" ako je radnik radio 100 prekovremenih sati prethodni mesec, ili 80 sati prekovremeno tokom dva ili više meseca. Samoubistvo se "kvalifikuje" za odštetu ako je pojedinac radio 160 sati ili više tokom jednog meseca, ili više od 100 prekovremenih sati u toku tri uzastopna meseca.

Broj samoubistava u Japanu koji su povezani sa poslom i radnim mestom poveæan je za 45 odsto u poslednje èetiri godine meðu licima od 29 godina, pa i mlaðim, i za 39 odsto meðu ženama.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum