BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  SPREÈITE PREHLADU I GRIP NA VREME

Slobodanka.Radojevic
Posted: Fri Nov 27, 2015 10:15 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: Novosti, 26.11.2015.

Kako poboljšati imunitet i spremno doèekati sezonu respiratornih infekcija? Zdrava ishrana, šest do osam sati sna, dnevni odmor i fizièka aktivnost - recept za uspeh.

Da li æe se neko razboleti od respiratornih infekcija ili neæe, zavisi od imuniteta, odnosno otpornosti organizma. Imunitet je važan i kada do infekcije doðe, da je ogranièi i ne dopusti prekomerno ošteæenje tkiva, a uz pomoæ medicinske terapije omoguæi izleèenje. Važan je i u svakodnevnoj odbrani organizma od svih patogenih uzroènika koji u organizam dospevaju na razne naèine.

* Oèuvanje imuniteta se postiže zdravom ishranom, koja podrazumeva konzumiranje svežeg voæa i povræa, mesa, žitarica, mleka i mleènih proizvoda. Domaæa turšija i kiseo kupus su takoðe preporuka u zimskim mesecima. Samo na taj naèin organizam dobija neophodne vitamine, minerale, oligoelemente, važne za imunitet. Industrijski pripremljena hrana u vidu razlièitih preraðevina u koju se dodaju veštaèki sastojci je nepoželjna. U takvoj hrani su aditivi za poboljšanje ukusa, izgleda i arome, konzervansi, veštaèke boje, suplementi koji treba da zamene prirodne, biološki vredne sastojke i proizvod uèine jeftinijim. Primera radi, u pojedinim šunkama je samo osam odsto mesa, a sve ostalo je soja, skrob, voda, pojaèivaèi ukusa, hrskavica.

* Za normalno funkcionisanje imunog sistema potrebno je šest do osam sati sna i isto toliko mentalnog i fizièkog odmora u toku dana. Æaskanje sa prijateljima uz kaficu, zeleni èaj, limunadu, slušanje muzike i šetnja takoðe krepe organizam.

* Fizièka aktivnost je neophodna za oèuvanje imuniteta i dobru formu, jer pospešuje i aktivira centralni nervni sistem, pokreæe moždanu teènost koja utièe na aktiviranje èula, mišiæa i svih unutrašnjih organa. Pored šetnje, trèanja i drugih sportova, ureðenje bašte i vrta takoðe se smatra dobrom fizièkom aktivnošæu. Suština je da se što više vremena provede napolju.

* Otklanjanje stresa i hroniènog zamora predstavlja poseban izazov. Razvijena Evropa je to rešila uvoðenjem kratkih, a èešæih pauza na poslu i nedeljnih odmora kada svoje zaposlene šalje u rekreativne centre ili banje. Kolektivna i porodièna druženja takoðe su deo programa za lakše oslobaðanje od stresa, kojem je savremeni èovek gotovo konstantno izložen.

* Pored liène, važna je i higijena radnog mesta. Izbegavajte direktni kontakt sa prehlaðenom osobom i obavezno operite ruke ukoliko do kontakta doðe. Uz to, nikako ne treba èaèkati nos niti trljati oèi. Obavezno nosite èistu odeæu.

* Sunèanje i boravak na suncu u zimskim mesecima izuzetno su važni za imunitet. Sunèanje, zapravo, pomaže stvaranju vitamina D, koji ima ulogu u odbrani imunog sistema.

Na ove preporuke naroèito treba da obrate pažnju deca, trudnice, starije osobe i rekonvalescenti kao posebno osetljivi deo populacije.

* Vakcinacija protiv sezonskog gripa je efikasna prevencija naroèito za stariju populaciju. Nije apsolutno uspešna kod svih, ali osobe koje se i razbole posle dobijene vakcine, bolest preleže u znatno blažem obliku. Zavisno od soja virusa i starosti osobe, uspešnost zaštite je do 70 procenata.

ODBRAMBENI SISTEM NAJSLABIJI U PERIODU JESEN-ZIMA

Imuni sistem je kompleksna celina sastavljena od brojnih æelija, njihovih produkata proteina, rastvorenih materija, koje štite naš organizam od bakterija, virusa, gljivica, raznih otrova, ali i od tumorskih æelija i drugih patogena, objašnjava dr Rajica Stošoviæ iz Klinike za alergologiju i imunologiju Klinièkog centra Srbije.

- Neophodni preduslovi za oèuvanje imuniteta su zdrava i prirodna ishrana, dnevni i noæni odmor, fizièka aktivnost, otklanjanje stresa, zdrave životne navike, odnosno izbegavanje duvana, alkohola i pozitivan stav prema životu. Lièna i higijena radnog prostora su takoðe bitne, kao i sunèanje. Važnost ovih faktora posebno dolazi do izražaja u sezoni na prelazu jesen-zima, jer predstojeæi period zime predstavlja dodatni napor za naš odbrambeni sistem – istièe Stošoviæ.

Naš sagovornik naglašava da se zbog prisustva visoke vlažnosti i niske temperature stvaraju idealni uslovi za razvoj bakterija i virusa.

- Ljudi su veæi deo dana u zatvorenom prostoru sa èestim direktnim kontaktima. Da bi se odbranio, organizam mora da potraži dodatnu energiju za savladavanje hladnoæe i održavanje funkcija organizma. U takvim okolnostima lakše dolazi do ošteæenja sluznice koja postaje suva i dodatno izložena poveæanom prisustvu bakterija i virusa, pa je i rizik za njihov prodor u naš organizam poveæan. Da li æe se to i dogoditi, upravo zavisi od imuniteta – poruèuje dr Stošoviæ.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum