BZNR Forum Index
Author Message

<  Dogaðaji/Primeri loše prakse  ~  ITALIJA: MAFIJAŠKE DEPONIJE ŠIRE RAK!

Slobodanka.Radojevic
Posted: Sun Jan 03, 2016 13:04 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Autor: Srna | 02.01.2016.

U istraživanju, koje je naruèio italijanski parlament, potvrðen je veæi broj od uobièajenog sluèajeva bolesti i umiranja od raka u i oko grada Napulja zahvaljujuæi višedecenijskom odlaganju toksiènog otpada za koje je odgovorna mafijaška grupa Kamora.

U izveštaju Nacionalnog instituta zdravlja navodi se da je registrovana "kritièna" stopa beba u provincijama Napulj i Kazerta koje su hospitalizovane u prvoj godini života zbog razlièitih oblika tumora, koji najveæim delom zahvataju centralni nervni sistemi.

U izveštaju se za ovakvu situaciju krivi "potvrðena ili moguæa izloženost kombinaciji zagaðivaèa èiji su izvor nezakonite deponije opasnog otpada ili nekontrolisano spaljivanje takvog otpada", prenosi AP.

Meštani se dugo vremena žale zbog posledica koje deponije ostavljaju na zdravlje ljudi. Otpad sa tih deponija zatrovao je podzemne bunare iz kojih se uzima voda za navodnjavanje obradivih površina i useva.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum