BZNR Forum Index
Author Message

<  Dogaðaji/Primeri loše prakse  ~  SAD - SUÐENJE NAFTNIM KOMPANIJAMA ZA EKSPLOZIJU PLATFORME

SinisaMiljkovic
Posted: Mon Feb 25, 2013 19:16 Reply with quote
Joined: 01 Feb 2013 Posts: 42
Danas, skoro tri godine posle incidenta, u Nju Orleansu se otvara suðenje kompanijama BP PLC i Transoušn Limited, vezano za eksploziju naftne platforme Dipvoter Horajzon u Meksièkom zalivu, u kojoj je poginulo 11 radnika, a procenjuje se da Je, kao posledica, u okeanu završilo oko 200 miliona galona nafte (mada kompanija tvrdi da je ova procena preuvelièana barem za 20 procenata). Suðenjem æe predsedavati okružni sudija Karl Barbijer, koji je izjavio da æe se suðenje verovatno odvijati u dve faze. U prvoj fazi æe biti razmotren procentualni udeo krivice svake od kompanija, dok æe u drugoj biti istraženo koliko se nafte izlilo iz bušotine i biæe uloženi napori da se zaustavi dalje curenje. Iznos ukupne odštete koju æe kompanije morati da plate procenjuje se na najmanje 42 milijarde dolara.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum