BZNR Forum Index
Author Message

<  Dogaðaji/Primeri loše prakse  ~  SEZONA LOVA NA OPASNE MATERIJE

LjubomirJ
Posted: Tue Jan 29, 2013 09:50 Reply with quote
Joined: 04 Aug 2009 Posts: 47
Kontrolu beogradskih objekata u kojima se proizvode, skladište i prodaju opasne materije ove godine æe preduzeti eko-toksikološka jedinica gradskog Zavoda za javno zdravlje, lokalni i republièki inspektori za zaštitu životne sredine. O kakvoj potencijalnoj opasnosti se radi, osvedoèili su se uoèi božiænih praznika žitelji Mirijeva, kada je u toku noæi buknuo požar u skladištu gde je bilo 50 tona motornog ulja. Elektronski mediji su, ne bez razloga, u svim vestima narednog dana ponavljali da je izbegnuta ekološka katastrofa.
- Osim kroz trgovaèke, svakakva roba prolazi i kroz carinske magacine, kakv je bio taj u Mirijevu. Ulje koje je planulo èak nije bilo u metalnim buradima, veæ u plastiènoj ambalaži, pa ga je plamen još brže gutao. I u carinskom magacinu na beogradskom aerodromu su svojevremeno iscurile neke hemikalije, ali se sreæom reagovalo na vreme - kaže Milan Milutinoviæ, iz eko-toksikološke jedinice.
Prošle godine u prestonici se desilo dvadesetak incidenata sa opasnim materijama.
- Republièki inspektori redovno proveravaju lokacije na kojima se drže opasne materije. Ali, dobro je povremeno inventarisati hemikalije koje moraju biti pod strogim nadzorom i, ako meðu njima ima novih, inovirati našu opremu za analize i reakciju u sluèaju nezgoda - objašnjava Milutinoviæ.
Uslovi u kojima se opasne materije drže u industrijskim pogonima nisu savršeni, kažu u ministarstvu životne sredine. Ali, veæu opasnost od industrijskih pogona, koji su na radaru inspektora, predstavljaju magacini trgovaèkih firmi u kojima se skladište i opasne hemikalije, i to neretko u preureðenim suterenima i podrumima stambenih zgrada.
- Na primer, firma koja prodaje delove za automobile u asortimanu ima i motorna ulja i razne zapaljive i eksplozivne hemikalije, a skladišta u stambenim objektima nisu uvek prilagoðena držanju opasnih materija - kaže Milutinoviæ.

---
Skladišta bilo i po školama i domovima zdravlja

Do prošle godine brojne opasne materije bile su razbacane i po školama, domovima zdravlja, kasarnama, na nelegalnim deponijama u šumama i pored reka, na privatnim imanjima. Državaje lane sakupila 93 tone tih materija, smestila ih na odgovarajuæu deponiju i angažovala firmu za bezbedan izvoz u inostranstvo, u pogon gde mogu biti preraðene ili uništene.

---
Protivpožarni elaborat obavezan

Za objekte koji nisu namenski graðeni za skladištenje opasnih materija, a njihov vlasnik želi da u njih unese i takve hemikalije, neophodno je da se uradi studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Ali taj dokument je obavezno podneti samo ako se planira promena namene prostora. Ako se gazda odluèio iskljuèivo za manju adaptaciju, studija nije nužna, što znaèi da niko od nadležnih ne ispituje da li su ispunjeni uslovi za držanje opasnih supstanci. Provere su izbegla i skladišta podignuta pre 1992. godine, kada je studija o proceni uticaja na životnu sredinu prvi put ušla u naše zakone. Ako ništa drugo, svi objekti u kojima se drže opasne materije moraju imati elaborat o protivpožarnoj zaštiti, koji Sektor za vanredne situacije ispituje pre nego što im se odobri rad.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum