BZNR Forum Index
Author Message

<  Dogaðaji/Primeri loše prakse  ~  PIROT: PROTEST ISPRED DEPONIJE SMEÆA

Jovan Hadži-Periæ
Posted: Thu Jan 17, 2013 16:50 Reply with quote
Joined: 25 Sep 2012 Posts: 477
Protest vlasnika vikend kuæa ispred nove sanitarne deponije na Muntinoj padini. Vikendaši ogorèeni niskom cenom ponuðenom za njihova imanjaPIROT - Sa kapija nove sanitarne deponije na Muntinoj padini, koja æe sveèano biti otvorena narednog meseca, juèe pre podne vraæeno je nekoliko punih kamiona-smeæara, jer dvadesetak vlasnika okolnih vikendica nije dozvolilo istovar smeæa iz Pirota, Dimitrovgrada i Bele Palanke. Razlog blokade je nezadovoljstvo procenjenom vrednošæu okolnih vikend-kuæa i imanja, a protest æe, saznajemo, biti nastavljen dokle god se ne postigne dogovor sa lokalnom vlašæu, odnosno vikendašima ne bude ponuðena realna cena za njihovu imovinu.

- Naši problemi sa ovom deponijom, praktièno, poèeli su još pre sedam-osam godina, kada je i poèela njena izgradnja. I tada smo, kao i sada, tvrdili da nije izabrana najsreænija lokacija, jer æe nam izgradnjom deponije biti narušena životna sredina. Nismo našli na razumevanje, pa je deponija ipak izgraðena, a sada su nam ponudili sramotno niske cene za objekte koji realno vrede mnogo više - objašnjava Dušan Krstiæ, jedan od vikendaša.

Kaže, na primer, za objekat od èetrdesetak kvadrata, sa pomoænim zgradama i voænjakom od 37 ari, njemu je ponuðena suma od 4.300, a Zariji Golubiviæu - koji ima vikendicu od 87 kvadratnih metara, sa strujom, vodom i vinogradom - samo 11.400 evra.

- Pa, mi smo toliko pare dali samo za kupovinu placeva u ovom delu - kažu Krstiæ i Goluboviæ, potvrðujuæi ne samo da æe protesti biti nastavljeni, veæ i da su se obaratili zašitiniku graðana, a èitava „stvar“, vele, dospela je i do suda..

Zoran Stankoviæ, direktor novoformiranog JKP „Sanitarna deponija“, kaže da je reakcija vlasnika vikendica zakasnela i da su do sada mogli da reše svoje probleme.

- Srbija je ozbiljna država i svi sporovi moraju da se rešavaju unutar institucija. Ovako, proizlazi da su svi graðani Pirotskog okruga, njih više od 100.000, zbog kojih je i izgraðena ova deponija, taoci petnaestak vikendaša. Inaèe, nisu taène njihove tvrdnje da deponija nema upotrebnu dozvolu, jer EU ne bi finansirala nelegalnu gradnju, niti bi iko normalan podizao postrojenje koje ugrožava prirodno okruženje - tvrdi Stankoviæ.

Na kraju, u pirotskoj lokalnoj vlasti kažu kako uopšte nisu bili obavezni da vikendašima obezbede bilo kakve naknade za njihove objekte, jer ih deponija ne ugrožava. Graðena je, uveravaju, po svim ekološkim standardima - pa je i koštala oko pet i po miliona evra - a procena imanja obavljena je u skladu sa Zakonom.

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:415199-Pirot-Protest-ispred-deponije-smeca
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum