BZNR Forum Index
Author Message

<  Dogaðaji/Primeri loše prakse  ~  WWF TRAŽI VOLONTERE ZA AKCIJU U SRBIJI

Jovan Hadži-Periæ
Posted: Tue Jan 15, 2013 16:14 Reply with quote
Joined: 25 Sep 2012 Posts: 477
Svetski fond za prirodu (WWF) pozvao je danas zainteresovane u Srbiji da se kao volonteri prikljuèe akciji lokalne edukacije stanovništva o klimatskim promenama– Svetski fond za prirodu (WWF) pozvao je danas zainteresovane u Srbiji da se kao volonteri prikljuèe akciji lokalne edukacije stanovništva o klimatskim promenama, a u okviru svetske kampanje “Arktik houm” (Arctic Home) spreèavanja razaranja arktièkih staništa belih medveda, koji su na ivici opstanka.

U Srbiji se kampanja Arktik houm prvi put sprovodi i posveæena je edukaciji stanovništva o klimatskim promenama i naèinima kojima može da se utièe na zaštitu životne sredine što se odnosi i na sam arktièki biodiverzitet i bele medvede pošto stanje na Severnom polu indirektno ostavlja posledice i na životnu sredinu u Srbiji.

WWWF pozvao je volontere da se prijave u Beogradu od 1. do 12. februara, u Novom Sadu od 15. do 17. februara i Nišu od 22. do 24. februara.

Kako je saopšteno iz te organizacije poželjno je da volonteri budu stariji od 18 godina, da imaju iskustvo u angažovanju na polju zaštite životne sredine i prirode, iskustvo u radu sa nevladinim organizacijama i iskustvo pri organizaciji razlièitih dogadjaja.

Prijave za uèešæe u kampanji mogu se poslati na e-mail: serbia@wwfdcp.org najkasnije do 22. januara.

Svetski fond za prirodu je jedna od najveæih svetskih, nezavisnih organizacija, koja se bavi zaštitom prirode i ima skoro pet miliona pristalica i aktivnu globalnu mrežu u više od 100 zemalja.

http://www.ekologija.rs/wwf-trazi-volontere-za-akciju-u-srbiji?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ekologija%2FxsYt+%28Vesti+iz+ekologije%29
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum