BZNR Forum Index
Author Message

<  Dogaðaji/Primeri loše prakse  ~  SRBIJA MEÐU 10 ZEMALJA PO BROJU SMRTI UZROKOVANIH ZAGAÐENJEM

NikolaD
Posted: Tue Dec 24, 2019 14:07 Reply with quote
Joined: 09 Sep 2019 Posts: 187
Izvor Energetski portal

Veæina ljudi, ma koliko bili lenji, vodi raèuna o tome da im domovi budu uredni i èisti. Zašto onda ne primenjujemo isti princip i na okruženje van naša èetiri zida?

Globalni savez za zdravlje i zagaðenje GAHP je nedavno izbacio rezulatate istraživanja o tome kako najveæa pretnja stanju naše životne sredine, zagaðenje, istovremeno dovodi u pitanje i naše zdravlje – i to u nezanemarljivom obimu.

Tokom 2017. godine, 8,3 miliona stanovnika je umrlo prevremeno usled razlièitih vrsta zagaðenja. Jedan od sedam smrtnih sluèajeva na globalnom nivou, tokom istraživanog perioda, pripisuje se lošem kvalitetu vazduha, vode i tla i hemijskom zagaðenju.

Analiza je takoðe otkrila stanovnici kojih zemalja su pod najozbiljnijim rizikom da im ovaj problem skrati životni vek. Prema nalazima istraživaèa, najugroženije su zemlje niskih i srednjih primanja gde je stopa umiranja, uzrokovanih zagaðenjem, na 100.000 ljudi viša u odnosu na bogatije zemlje.

Oblasti najizraženije opasnosti su uglavnom smeštene u Aziji i Africi, a meðu prvih deset zemalja se plasirala samo jedna zemlja sa evropskog kontinenta – Srbija. Èak dve treæine smrti usled èovekovog uništavanja životne sredine se dešava na njihovim teritorijama.

Lista „top 10“ zemalja izgleda ovako (broj smrti zbog zagaðenja na 100.000 stanovnika):

1. Èad (287)

2. Centralnoafrièka Republika (251)

3. Severna Koreja (202)

4. Niger (192)

5. Madagaskar (183)

6. Papua Nova Gvineja (183)

7. Južni Sudan (180)

8. Somalija (179)

9. Srbija (175)

10. Indija (174)

Autori studije su izraèunali da je u toku godine u našoj zemlji 12.317 ljudi preminulo pod uticajem zagaðenja. Od toga je za 9.902 njih smrtonosan bio vazduha, za 37 – voda, a za 1366 – olovo. Ukupno 1.012 stanovnika Srbije je nastradalo od tzv. profesionalnog zagaðenja.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum