BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  NA NOVOJ LISTI PROF. OBOLJENJA 64 UMESTO 56 BOLESTI

Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Mar 04, 2019 10:12 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: Info 02.03.2019.

Revidirana lista profesionalnih oboljenja u Srbiji, prema novom Pravilniku, sadrži 64 umesto dosadašnjih 56 bolesti.

U delu Pravilnika koji se odnosi na bolesti prouzrokovane hemijskim dejstvom, dodate su tri nove profesionalne bolesti i to: trovanje talijumom, trovanje platinom ili njenim jedinjenjima i trovanje osmijumom ili njegovim jedinjenjima, saopštilo je Ministarstvo za rad.

U delu koji utvrðuje bolesti prouzrokovane fizièkim dejstvom, lista je dopunjena bolestima: ošteæenje sluha izazvano bukom i oboljenja izazvana vibracijama koje se prenose na ruke i vibracijama koje se prenose na celo telo.

Meðu bolestima prouzrokovanim biološkim faktorom unete su tetanus i oboljenja prouzrokovana direktnim kontaktom sa drugim biološkim agensima na radu koja nisu gore pomenuta a za koje postoje nauèni dokazi ili za koje postoje dokazi iz praktiènih iskustava.

Takoðe, u delu koji se odnosi na bolesti pluæa, u Pravilniku su unete èetiri nove profesionalne bolesti: pneumokonioze uzrokovane nefibrozogenom prašinom/ vlaknima; bisinoza pluæa, kanabioza, bagasoza, bronhijalna astma i oboljenje gornjih disajnih puteva.

Pored ovoga, dopunjeni su pojedini postojeæi opisi poslova i radnih mesta na kojima se pojavljuje profesionalna bolest, kao i uslovi za priznavanje bolesti kao profesionalne.

Pravilnik je donela radna grupa koja je formirana rešenjem ministra za rad, zapošljavanje, boraèka i socijalna pitanja Zorana Ðorðeviæa.

Pored predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraèkih i socijalnih pitanja, radnu grupu èinili su predstavnici medicinske struke i to predstavnik Ministarstva zdravlja, predstavnici Instituta za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajoviæ", inaèe profesori na Medicinskom fakultetu, kao i predstavnici Republièkog fonda za zdravstveno osiguranje i Republièkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Takoðe, èlanovi radne grupe bili su i predstavnici Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, UGS "Nezavisnost", Saveza samostalnih sindikata Srbije i Unije poslodavaca Srbije.

Pravilnik se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupiæe na snagu 8 dana nakon objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije'", navodi se u saopštenju.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum