BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  DA BI SMANJILI STRES, ZAPOSLENI IDU U ZATVOR

Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue Dec 11, 2018 14:53 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: Kurir, 11.12.2018.

Hiljade Južnokorejaca idu u zatvor da pobegnu od surovog života. Od 2013. godine više od 2.000 ljudi prijavilo se u ustanovu "Zatvor u meni" u severoistoènom okrugu Hongèeon, lažni zatvor koji imitira iskustvo boravka iza rešetaka.

“Zatvorenicima” se oduzimaju telefoni i daje im se plava uniforma, pokrivaè, èajnik sa priborom, olovka i blok. Zabranjeno im je meðusobno prièanje, a za obroke dobijaju jednostavna jela, ukljuèujuæi pirinèanu kašu za doruèak i slatki krompir kuvan na pari za veèeru. I sve je to na dobrovoljnoj bazi.

Veliki broj prijavljenih èine radnici u kancelarijama i studenti koji žele da provedu vikend daleko od južnokorejske kulture rada visokog intenziteta. U zemlji u kojoj se puno radi, a stopa samoubistava je visoka, to bi moglo da spasi hiljade života.

Proseèan korejski radnik ukupno je radio 2.027 sati u 2017. godini, prema anketi Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). To ih èini treæom državom na svetu u kojoj radnici mnogo rade, posle Meksikanaca i Kostarikanaca. To je jedna radna i školska kultura koju opisuju kao "smrtonosno nezdravu".

Struènjaci veruju da je upravo to razlog visokog stresa i samoubistava u ovoj zemlji. Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije iz 2017. godine, Južna Koreja je druga po stopi samoubistava na svetu, s prosekom od 28,3 osobe na 100.000 ljudi koje su sebi oduzele život u 2015. godini.

Suosnivaèica “zatvora” Noh Ji-hjang kaže da je ideja za lažni zatvor potekla od njenog muža, tužioca, koji je èesto bio prisiljen da radi nedeljom u trajanju od 100 sati.

On je izjavio da bi rado išao u samicu na nedelju dana kako bi odmorio i bolje se oseæao, rekla je ona i dodala: "Tako je sve poèelo". "Bio sam iscrpljen fizièki i mentalno, ali nisam bio dovoljno hrabar da dam otkaz", rekao je njen muž, Kvon Jong-seok.

Sada se na stotine Južnokorejaca zatvara u æelije od šest kvadratnih metara na period od 24, a ponekad i na 48 sati. Tamo nema satova, nema ogledala i postoji samo jedan mali sanitarni èvor.

"Nisam znala šta da radim sa svojim životom. Zatim sam pomislila da provedem nedelju dana u samici. Doneti odluku šta dalje sa životom bilo bi malo jasnije bez cigareta, piæa, meðuljudskih odnosa, šefa i stresnog posla. Zatvor mi je pružio oseæaj slobode", rekla je Park Hje-Ri, dvadesetosmogodišnja radnica.

Park je platila iznos od 88 amerièkih dolara da provede 24 sata u ovoj ustanovi. Ona je samo jedna od mnogih koji se odluèuju za taj novi, neverovatni oblik oèuvanja mentalnog zdravlja. Prema Noh, samica nije ništa u poreðenju sa životom napolju.

"Tamo ste zatvoreni, što je i koncept celog programa" rekla je Noh. Ali oni koji doðu kažu da su tamo doživeli najveæu sreæu i slobodu. Veæina se na poèetku opirala, zato što im je reèeno da je tamo kao u pravom zatvoru. Ali nakon što su proveli neko vreme unutra, rekli su da im ta mala æelija nije zatvor, veæ da je to spoljni svet.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum