BZNR Forum Index
Author Message

<  Dogaðaji/Primeri loše prakse  ~  NA 3 LOKACIJE U NOVOM SADU ZAKOPANO 1500 TONA OTROVA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Jan 29, 2018 09:38 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: Novosti | 27. januar 2018.

JOVICA Stepanov, vlasnik firme "Step trans", u subotu je priveden u Osnovno javno tužilaštvo, nakon što je u iznajmljenom prostoru nekadašnje fabrike HINS u Primorskoj ulici u industrijskoj zoni "Sever" u Novom Sadu pre dva dana pronaðeno više od 1.500 tona opasnog otpada. Posle saslušanja, njemu je, kako "Novosti" saznaju, sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana.

Na prostoru nekadašnje novosadske fabrike, po reèima Vladimira Galiæa, pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine, u zajednièkoj akciji BIA, nadležnog tužilaštva i sekretarijata na èijem je èelu, opasan otpad je otkriven u èetvrtak i petak, na tri lokacije. Po prvim informacijama, najverovatnije je reè o otpadu nastalom pri preradi ulja i teènih goriva.

- U više rezervoara je na jednoj lokaciji najpre naðeno 1.080 tona, na drugoj još 300 tona - kaže Galiæ. - Na treæoj lokaciji pronaðen je skriveni rezervoar sa devet otvora. Još se ne zna koja kolièina otpada se u njima nalazi. Taj rezervoar, na svega 20 centimetara ispod nivoa zemlje, radio je po principu spojenih sudova.

Vlasnik "Step transa" je, po reèima pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine, 2012. godine dobio dozvolu za skladištenje, ali samo na jednoj lokaciji. Urednu dokumentaciju je imao za svega 32 tone takvog otpada. Za preostale dve lokacije koje su korišæene nije imao adekvatnu dokumentaciju, odnosno dozvolu.

- Republièko tužilaštvo æe utvrditi odakle je ovaj otpad došao u Novi Sad - kaže Galiæ. - Na njihov zahtev, Institut za zaštitu na radu æe uraditi hemijsku analizu, a rezultati bi trebalo da budu poznati za sedam dana.

Po Galiæevim reèima, radiæe se i analize podzemnih voda, da bi se utvrdilo da li postoje odreðena zagaðenja. Zahtev æe u ponedeljak biti upuæen vodoprivrednoj inspekciji. On, naime, tvrdi da izvorišta pijaæe vode u Novom Sadu nisu ugrožena, jer su udaljena više kilometara od mesta gde je naðen opasan otpad, sa druge strane Dunava.

PRIJAVA

POKRAJINSKI sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, prema Galiæevim reèima, prvi je državni organ koji je u martu 2017. godine podneo kriviènu prijavu zbog nezakonitog skladištenja. Prijava je podneta protiv firme "Eko 021".

INSPEKTORI

U POKRAJINSKOM sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine ima 12 inspektora. I oni mogu da urade šest kontrola meseèno. Za podruèje Novog Sada zadužena su tri inspektora.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum