BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  SVAKI DESETI NA BOLOVANJU ZBOG TUMORA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Jun 05, 2017 09:38 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: Novosti | 04. jun 2017.

GOTOVO svaki deseti zaposleni u Srbiji koji je u prva tri meseca ove godine odsustvovao sa posla duže od 30 dana na bolovanju je bio zbog tumora! Po ovoj crnoj statistici na prvom mestu je Valjevo. Na teritoriji ove filijale Republièkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO) èak 15,4 odsto svih koji su bili na bolovanju izostalo je sa posla zbog tumora, dok je u ostatku Srbije prosek 11,1 odsto. Iznad proseka po oboljevanju i bolovanju zbog tumora su i stanovnici Novog Pazara, Pirota, Prokuplja, Kruševca i Zrenjanina!

U Požarevcu, Užicu, Vranju, Kosovskoj Mitrovici i Boru bolovanje zbog tumora koristio je manji broj osiguranika: izmeðu 8,8 i 9,6 odsto ukupnog broja onih koji su išli na bolovanje.

Analiza dijagnoza zbog kojih se odustvuje sa posla duže od 30 dana pokazuje da su stanovnicima Smedereva, Požarevca, Bora, Kraljeva i Kruševca najslabija taèka krvni sudovi. Oni, naime, prednjaèe po odsustvovanju sa posla zbog bolesti krvotoka, dok su ove bolesti na teritoriji Kosovske Mitrovice, Prokuplja, Šapca, Sombora i Novog Pazara u manje od proseènih 7,1 odsto u Srbiji, razlog odsustva sa posla.

Najveæi broj spreèenih za rad, po dijagnozi duševnih poremeæaja i poremeæaja ponašanja, u prva tri meseca ove godine, prema evidenciji RFZO, registrovan je u Boru (11,1 odsto), Nišu (10,1) i Zajeèaru (8,1), dok zbog njih ispod proseka, koji je za Srbiju 6,1 odsto “boluju” zaposleni u Valjevu (3,1 odsto), Novom Pazaru (3,3) i Prokuplju (3,9).

- Od januara do kraja marta lekarske komisije RFZO u 68.648 sluèajeva cenile su dužinu privremene spreèenosti za rad, što je za 10,5 odsto manje nego u istom periodu prethodne godine - kaže za “Novosti” dr Verica Laziæ, v. d. direktora RFZO. - To zapravo znaèi da je bilo ukupno 68.648 izlazaka pred lekarske komisije, neko jednom, a neko i više puta.


Direktorka Laziæ kaže da se sa posla duže od 30 dana najèešæe odustvovalo zbog trudnoæe i raðanja (23,5 odsto), povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnih faktora (20,2), bolesti mišiæno-koštanog sistema i vezivnog tkiva (11,6), tumora (11,1), bolesti krvotoka (7,1), duševnih poremeæaja i poremeæaji ponašanja (6,1)...

Najviše beba, ako se pogleda uèestalost odsustva sa posla zbog trudnoæe, biæe ove godine u Kosovskoj Mitrovici, Leskovcu, Prokuplju, Valjevu, Požarevcu, Beogradu, Somboru, Zrenjaninu, Subotici, Èaèku, Kragujevcu i Šapcu. Na teritoriji ovih filijala RFZO privremena spreèenost za rad zbog trudnoæe, poroðaja ili babinja veæa je od proseènih 23,5 odsto u Srbiji. U Filijali Kosovska Mitrovica èak 48,2 odsto svih koji su koristili bolovanje su trudnice! A, na teritoriji Leskovca - 34,7 odsto. Rode æe, nažalost, reðe sletati u Kikindu, Zajeèar, Smederevo i Novi Pazar, jer je tamo tek 12 do 14 odsto “bolovanja” zbog trudnoæe.

Veæi broj privremene spreèenosti za rad od proseka u Srbiji (20,2 odsto) zbog povreda, trovanja i posledica delovanja spoljnih faktora imaju filijale Novi Pazar, Šabac, Sremska Mitrovica, Zajeèar, Kikinda, Jagodina, Valjevo, Subotica i Pirot.

Zbog bolesti mišiæno-koštanog sistema i vezivnog tkiva na bolovanje najviše idu osiguranici Zajeèara, Novog Pazara, Vranja, Smedereva i Sombora, a najmanje iz Jagodine, Kragujevca, Valjeva, Prokuplja i Subotice.

U PRVA TRI MESECA - TRI MILIJARDE DINARA
POREÐENjEM privremene spreèenosti za rad u istom periodu prošle godine uoèava se da su se odlasci na bolovanje smanjili, i to za dijagnoze iz grupa trudnoæa, raðanje i babinje, bolesti krvotoka i duševnih poremeæaja. Poveæani su odlasci na bolovanje zbog povreda, trovanja i posledica delovanja spoljnih faktora, ali i zbog bolesti mišiæno-koštanog sistema i vezivnog tkiva, kao i zbog tumora. Doktorka Laziæ kaže da je za bolovanja u prva tri meseca ove godine iz kase RFZO isplaæeno 3.033.776.164,83 dinara, odnosno 29,6 odsto od ukupno isplaæenih sredstava u 2016. godini.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum