BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  PROŠETAJTE NA SVAKIH 15 MINUTA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Thu Jul 28, 2016 09:45 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: Novosti | 26. jul 2016.

Istraživaèi iz Pitsburga ustanovili su da se energija troši i kada smo pasivni, ali upozoravaju da, ma šta radili, nikako ne ostajemo satima u istom položaju

SVAKI put kad osetite grižu savesti što ste osam sati proveli za kancelarijskim stolom, imajte na umu i da sedenje na stolici troši kalorije!

To su ustanovili istraživaèi iz Mièigenskog istraživaèkog centra sa Univerziteta u Pitsburgu, koji su u studiju ukljuèili 74 volontera, veæinom u srednjim dvadesetim godinama, normalne telesne težine i sa iskustvom u kancelarijskim poslovima.

Volonteri su bili podeljeni u grupe: jednoj je bio zadatak da 15 minuta sede i kucaju na raèunaru, zatim da stoje 15 minuta, šetajuæi se samo nekoliko koraka oko stola.

Druga grupa je takoðe sedela 15 minuta, ali gledajuæi u televizor, a ne za raèunarom. Nakon 15 minuta nastavili su na traci za trèanje da hodaju 15 minuta u blagom ritmu. Treæa grupa je najpre stajala 15 minuta, a zatim sedela isti vremeski period. Uèesnici èetvrte grupe radili su suprotno: prvo su hodali na traci, a zatim 15 minuta sedeli.

Volonteri su nosili maske koje su precizno merile potrošnju energije, odnosno koliko kalorija su trošili.

Rezultati su bili sledeæi: volonteri koji su sedeli generalno su trošili 20 kalorija tokom 15 minuta sedenja, bez obzira na to da li su kucali na raèunaru ili gledali televiziju. To je bilo oèekivano. Ali, oni koji su pravili pauze stojeæi pored stola, pokazali su iznenaðujuæe rezultate.

Bilo da su prvo stajali pa sedeli ili obrnuto, svi koji su pravili 15-minutne pauze ustajuæi od stola, potrošili su osam do devet kalorija više za jedan sat. Poreðenja radi, jedna kugla sladoleda ima oko 50 kalorija.

Hodanje na traci je dalo bolje rezultate - volonteri koji su lagano šetali na traci potrošili su tri puta više kalorija od onih koji su samo sedeli ili povremeno stajali. Taènije, za sat vremena šetnje, trošili su 130 kalorija.

Poenta istraživanja je, kaže voða istraživanja Set Krisi, sa Univerziteta u Pitsburgu, da možemo da kontrolišemo težinu dok smo na poslu, ali nam je od pukog stajanja potrebnija lagana šetnja. Ali, kaže on, i povremeno protezanje nogu je sasvim dovoljno ako želimo da povedemo raèuna o krvnom pritisku, šeæeru u krvi i zdravoj kièmi. Sve je bolje od konstantnog sedenja.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum