BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  5 POSLOVA KOJI NAJGORE UTIÈU NA ZDRAVLJE

Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Jul 18, 2016 10:54 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Izvor: express.hr, 16.07.2016.

Više od èetvrtine ljudi zaposlenih u trgovini navodi da njihov posao negativno utièe na zdravlje, rezultat je studije harvardske škole za javno zdravstvo.

U istraživanju, zapravo svojevrsnoj anketi, koju je sproveo Robert Blendon, uèestvovalo je 1.600 Amerikanaca koji su odgovarali na pitanja u vezi sa poslom, zdravljem, stresom i njihovom povezanošæu.

"Ukupno 43 odsto zaposlenih reklo je da posao negativno utièe na nivo stresa. Manji procenat ispitanika izjavio je da posao loše utièe na navike u ishrani (28 odsto), ciklus spavanja (27 odsto) i telesnu težinu (22 odsto)", prenosi Džoel Neel s NPR-a.

Razlike postoje i meðu profesijama, pa je èak 26 odsto zaposlenih u velikim trgovinskim lancima priznalo da posao negativno utièe na njihovo zdravlje.

Teški poslovi poput onih u graðevini loše utièu na zdravlje kod 23 odsto ispitanika, dok rad u fabrikama loše utièe na zdravlje 21 odsto ispitanika. Zanimljivo je da 19 odsto zaposlenih u zdravstvu smatra da posao loše utièe na njihovo zdravlje. Na petom mestu našli su se, još jednom, zaposleni u prodavnicama.

Razlog za to je sledeæi: Ispitanici su mogli da biraju koja kategorija zaposlenja najbolje opisuje njihovo radno mesto, pa je moguæe da su zaposleni iste kompanije odabrali "veliku prodavnicu" ili "prodavnicu”, buduæi da je u engleskom jeziku mala razlika izmeðu termina "retail outlet" i "store".

Svakome ko se ikad našao u prodavnici tokom gužve jasno je zašto rad s ljudima negativno utièe na zdravlje. Rad u graðevinskom sektoru ili u fabrikama takoðe prilièno jasno utièe na zdravlje (veliki fizièki napor, velika moguænost povrede, kontakt sa štetnim hemikalijama), ali zanimljivi su i problemi sa kojima se susreæu ljudi na visokim pozicijama.

Gotovo polovina dobro plaæenih ljudi zaposlenih u kancelarijama kaže da ne jednostavno ne može da prestane da radi. Èak 43 odsto dobro plaæenih radnika navodi da su èesto ili barem povremeno radili tokom godišnjih odmora.

Buduæi u SAD ne postoji obaveza korišæenja godišnjeg odmora, a nije utvrðeno ni njihovo minimalno trajanje, poslodavci nude odreðen broj plaæenih slobodnih dana. Skoro polovina ispitanika (48 odsto) izjavila je da nije iskoristila sve slobodne dane tokom prošle godine.

Imajuæi u vidu prednosti odlaska na odmor, od nižeg nivoa stresa do fizièke aktivnosti ili jednostavno odmora, vrlo je verovatno da i ovaj faktor negativno utièe na zdravlje radnika.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum