BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  OBOLELI ZBOG STRESA: KRKOBABIÆ ŠALJE POŠTARE KOD PSIHIJATRA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue Jan 05, 2016 11:16 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: Blic | 04. 01. 2016

Milan Krkobabiæ poslaæe na psihijatrijsko leèenje 84 radnika jer su pod velikim stresom zbog odnosa klijenata prema njima.

Kako „Blic” saznaje, za leèenje istraumiranih poštara, od kojih su neki dobili èak i lakša nervna oboljenja, direktor „Pošte Srbije“ æe iz kase tog javnog preduzeæa izdvojiti 2.086.560 dinara. Tim novcem æe biti plaæena desetodnevna rehabilitacija u Specijalnoj bolnici “Banjica” u Sokobanji.

U tih deset dana psihijatri æe pokušati da kod poštara saniraju neuroze, depresivna stanja i druge bolesti koje su ovi zaradili radeæi sa klijentima. Posebna pažnja biæe posveæena onim radnicima koji su dobili nervno oboljenje kao posledicu izloženosti maltretiranju tokom pljaèke ili razbojništva.

Pored psihijatrijskih tretmana, poštari æe uživati i u termalnim vodama, velnes centru i u drugim bogatim sadržajima sa kojima ova ustanova raspolaže.

Izvor “Blica” iz „Pošte“ kaže da su poštari najugroženiji.

- Taèno je da je dosta naših kolega na poslu zaradilo nervna oboljenja. Poštari su izloženi maltretiranjima. Kada na vrata odnesu neko rešenje od izvršitelja, ljudi ih šikaniraju, pa èak i tuku i puštaju pse na njih. To ostavlja posledice na njih zbog èega treba da idu na rehabilitaciju - objašnjava “Blicov” izvor.

Prema njegovim reèima, radnici „Pošte“ su se i ranijih godina leèili u Sokobanji, ali od drugih bolesti.

- Prethodnih godina Sokobanja je na tenderu dobijala da zaposlene u „Pošti Srbije“ leèi od bolesti disajnih organa, po èemu je ova banja i poznata. Sada je pobedila na tenderu i za leèenje psihijatrijskih bolesti, što baš i nije njen delokrug. Izgleda da æe se, osim za one pod stresom, pare dati i za one koji samo žele da provere taènost one Nušiæeve “Sokobanja, Sokograd - doðeš star, odeš mlad” - objašnjava naš sagovornik.

“Pošta Srbije” potvrdila je saznanja ”Blica” da æe u Sokobanju poslati radnike na leèenje i oporavak.

- U Sokobanju æe otiæi 84 radnika, a za 10 bolnièkih dana izdvojiæe se po zaposlenom 20.700 dinara, bez PDV-a. To je kao vid zaštite predviðeno Kolektivnim ugovorom. Odgovarajuæe službe odreðuju ko ispunjava uslove, a saglasnost daju i reprezentativni sindikati. Sokobanja je ovaj posao dobila po kriterijumu „najniža ponuðena cena po partiji” - kažu u PR službi „Pošte“.

Ostali smo, meðutim, uskraæeni za objašnjenje zašto su se opredelili za instituciju kojoj nisu prioritet psihijatrijska leèenja. Objašnjenje smo dobili iz bolnice u Sokobanji.

- Leèenje u našoj bolnici jeste vezano za bolesti disajnih organa, ali mi leèimo i lakša nervna oboljenja. Radnicima „Pošte“ ovo nije prvi put da dolaze, a mi smo rehabilitaciju prilagodili njihovim zahtevima. Svaki od bolesnika, pored psihijatrijskog pregleda, imaæe i preglede drugih specijalista kako bi im se odredio pravi tretman. To radimo jer ne mogu svi bolesnici da koriste termalne vode u našem velnes centru - kaže Vesna Blagojeviæ, PR Specijalne bolnice.

Milan Krkobabiæ kaže da je ponosan na to što radnici „Pošte“ mogu da idu na rehabilitaciju i leèenje.

- Mi u „Pošti Srbije“ imamo visok stepen korporativne odgovornosti, pa se trudimo da pružimo radnicima što više možemo i šaljemo ljude gde god možemo - rekao je Krkobabiæ.

Sokobanja nije pravo mesto

Psihijatar Vesna Joviæ smatra da Sokobanja nije pravo mesto za psihijatrijske bolesnike.

- Dobro je što „Pošta“ misli o svojim radnicima, ali samo nadležne institucije mogu da odreðuju u koje zdravstvene ustanove mogu da se šalju psihijatrijski bolesnici. Termalne vode ove banje nisu pogodne za bolesnike koji imaju visok krvni pritisak, a koji uglavnom imaju ljudi sa psihijatrijskim smetnjama, pa veæina ne bi smela da ih koristi.
View user's profile Send private message
Jovanium
Posted: Tue Jan 05, 2016 20:12 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 80 Location: Zrenjanin
Na žalost, leèenje istraumiranih poštara u Sokobanji samo æe privremeno rešiti problem sa kojima se oni svakodnevno suoèavaju na svom radnom mestu. Kada se budu vratili na posao ponovo æe doživljavati neprijatne situacije sa nesavesnim klijentima i graðanima.

Trajnije rešenje treba potražiti na drugaèiji naèin. Mnoga zanimanja u kojima zaposleni dolaze u neposredni kontakt sa drugim licima gde postoji rizik od pretnji, fizièkih nasrtaja pa èak i suoèavanja sa smræu znatno utièu na njihovo psihièko i mentalno zdravlje. Najugroženiji su oni koji se u kritiènim situacijama sami nalaze sa klijentom, odnosno klijentima i nemaju zaštitu.
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum