BZNR Forum Index
Author Message

<  Dogaðaji/Primeri loše prakse  ~  OBLAK PEPELA IZNAD OBRENOVCA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue Jun 25, 2013 09:51 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Izvor: Beta, 24.06.2013.

Beograd -- Sa deponija TE Nikola Tesla u Obrenovcu, jak vetar je raširio pepeo, a koncentracija èestica prašine bila je i 28 puta veæa od dozvoljene, kažu Zeleni Srbije.

Pokret Zeleni Srbije su se javnosti obratili saopštenjem u kom su najavili blokadu svih pristupnih puteva kao upozorenje nadležnima da zaštite stanovništvo i da saniraju pepelište i mehanizam koje spreèava širenje pepela.

Pokret Zelenih u Obrenovcu navodi da kada dune vetar, i ne rade prskalice koje bi morale da spreèe da se pepeo digne, dešava se da ceo Obrenovac i graniène opštine "budu u mraku".

Deponije pepela se prostiru na 400 do 600 hektara i na njima se deponuje oko dva miliona tona pepela godišnje.

U tabeli dostavljenoj uz saopštenje stoji da je minimalno zagaðenje u Obrenovcu danas bilo 7,7 miligrama prašine po kubnom metru vazduha, a da je izmeðu 15.30 i 16.30 dostiglo 893 miligrama po kubnom metru.

U saopštenju je dostavljena i internet stranica gde ge video-zapis današnjeg zagaðenja.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum