BZNR Forum Index
Author Message

<  Procena rizika  ~  VILJUŠKARISTA rizično radno mesto ili ne

viktorv
Posted: Thu Oct 14, 2010 10:09 Reply with quote
Joined: 06 Jul 2009 Posts: 129 Location: Kovacica
Pošto se puno srećem sa raznim "Aktovima o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini" naišo sam na jednu nelogičnost.

U jednoj trgovinskoj radnji viljuškar se koristi oko 15-30 min dnevno. Ponekad se desi da i po nekoliko dana nemaju potrebu za korišćenjem viljuškara. Agencija koja im je radila "AKT" je napisala da je radno mesti VILJUŠKARISTA rizično radno mesto.
E onda u sledećem primeru totalno suprotno. Firma koja zapošljava radnike i upućuje ih kod drugih poslodavaca po potrebi (firma za posredovanje) zapošljava i viljuškariste (i šalje ih poslodavcima kojim je potreban viljuškarista), znači tim radnicima je oko 90% radnog vremena voženje viljuškariste. Opet neka agencija, ali skros druga je u "AKTU" stavila da to radno mesto nije rizično.
U jednom i u drugom "AKTU" piše da mora na sistematski pregled jednom godišnje, da mora da postoji uputstvo za rad na viljuškaru, LZS (mada nisu baš ista dodeljena ali su propisana u oba dva AKTA), i mora obuka radnika za rad na viljuškaru.

Šta vi mislite kolege ???

Sve se poštuje i uputstva i LZS i pregledi i obuka ali je samo drugačije
RIZIČNO RADNO MESTO - RADNO MESTO NIJE RIZIČNO
View user's profile Send private message MSN Messenger
Zoran Šukalo
Posted: Thu Oct 14, 2010 10:43 Reply with quote
Joined: 15 Dec 2008 Posts: 221 Location: Beograd
Poštovani kolega,
moje mišljenje sigurno nije merodavno ali mislim da je interesantno.

Poslodavac koji je ispunio tehničke uslove u fazi projektovanja i izgradnje objekta za skladištenje robe i primenio mere kao što su:

- postavljanje podloga sa minimalnim nagibom na prostoru prijema vozila za dopremu (adekvatna za letnje i zimske uslove).
- ulaz u magacin bez prelaza sa minimalnim nagibom (ili nagibom sa blagim prelazom).
- dovoljna širina transportnih puteva za manipulaciju i odlaganje i preuzimanje paleta, kutija i td.
- osvetljenost u magacinu.
- zaštitni odbojnici na ivicama regala, zidova i td.
- viljuškari sa rolbarom i rasvetom napred i pozadi.
- oprema za viljuškar u skkladu sa teretom koji će se podizati.
- redovno održavanje ispravnosti viljuškara i vođenje evidencije o održavanju.
- obuka viljuškariste za sve funkcije rada viljuškara, za vezivanje tereta, način podizanja tereta i opasne radnje koje ne sme da izvodi.
- korišćenje Lockout sistema zaključavanja volana viljuškara uvek kad lice koje je određeno za rad na viljuškaru nije prisutno.

U tako ispoštovanim uslovima to radno mesto ne može da bude rizično.

Obaveza Lica za BZR je da daje savete poslodavcu i da učestvuje u opremanju i uređivanju radnog prostora i td.

Pozdrav!!
View user's profile Send private message Visit poster's website
branko radonjić
Posted: Mon Oct 18, 2010 21:48 Reply with quote
Joined: 23 Apr 2008 Posts: 61
Ovo je prava tema. Pošto se danas procenom rizika bave gotovo svi. I oni koji to znaju i oni za koje se to ne može reći. Radno mesto autoviljuškariste u trgovinskoj radnji uz tako kratku ekspoziciju, ne može nikako da se utvrdi kao radno mesto sa povećanim rizikom. Jedino ako ne transportuje neke jako opasne materije, npr. eksploziv. Zašto ovo tako kategorišno tvrdim? Zato što je radno mesto sa povećanim rizikom samo ono radno mesto na kojem, i pored potpuno ili delimično primenjenih mera, postoje okolnosti koje mogu da ugroze bezbednost i zdravlje radnika(čl.4. st. 1. tačka 16. Zakona o BZnR) Znači da se ne može utvrditi da je RM viljuškariste RM sa povećanim rizikom ako je nagib po kojem vozi nebezbedan, ako vozi neispravan viljuškar, ili ako nisu primenjene neke druge mere. Sva apsurdnos leži u tome da ne možemo bilo kojom metodom doći do odgovora na pitanje: da li je ovo radno mesto sa povećanim rizikom?. Glupo je ovo uopšte pitati. Kome treba odgovor na ovo pitanje? Nikome, jer cilj procene rizika nije traženje ovog odgovora. Niko u svetu procenom rizika ne dolazi do saznanja da li je nešto rizično, ili nije rizično. Procenjivači rizika u Engleskoj, Francuskoj, Nemačkoj.....nemaju obavezu da se izjašnjavaju o tome da li je ta mrtva stvar (radno mesto) sa povećanim, ili nepovećanim rizikom. Imaju obavezu da uoče sve opasnosti, da procene nivo rizika za svaku opasnost, da daju preventivne mere koje se moraju poštovati. A šta dobija radnik koji u Srbiji upravlja auto viljuškarom, ako se to radno mesto utvrdi kao RM sa povećanim rizikom. NIŠTA. Jer na osnovu čl. 59 Pravilnika o ZNR pri održ. mot. vozila...svako ko rukuje auto viljuškarom mora se podvrgnuti lek. pregledu jedanput godišnje. Zbog ove odredbe mnogi procenjivači padaju u zamku i bez obzira na sve, RM proglašavaju sa povećanim riikom. Ni jednom metodom se ne može doći do saznanja da li je RM sa povećanim ili nepovećanim rizikom. Metode, ili tehnike nisu tako koncipirane, jer na kraju analize jednog RM uvek imamo spisak opasnosti, nivoa rizika i mera. Nemožemo sabirati nivoe rizika, jer se žabe i babe ne sabiraju. Auto viljuškaristi se veoma retko povređuju, ali je broj povreda drugih radnika u manipulativnom prostoru auto viljuškara znatno veći. Pa često imamo i tu nelogičnost da procenjivači odvojeno razmatraju ovu problematiku i utvrde da je RM autoviljuškarist sa povećanim rizikom, a RM tansportnih radnika bez povećanog rizika. Za sve ovo, ali i mnoge druge bespotrebne komplikacije kriv je onaj koji je pisao Zakon i Pravilnik o načinu i postupku procene rizika.
View user's profile Send private message
viktorv
Posted: Tue Oct 19, 2010 07:42 Reply with quote
Joined: 06 Jul 2009 Posts: 129 Location: Kovacica
" Glupo je ovo uopšte pitati. Kome treba odgovor na ovo pitanje? "

Postavio sam pitanje jer baš kao što si i rekao :
" A šta dobija radnik koji u Srbiji upravlja auto viljuškarom, ako se to radno mesto utvrdi kao RM sa povećanim rizikom. NIŠTA "

Znači poslodavac je uradio sve što je bilo potrebno da rizik povređivanja svede na neki minimum. Poslao je radnike na sistematski pregled, osposobio je radnike za rad na viljuškaru, viljuškar redovno servisira, radnici imaju uputstvo, imaju LZS.
U opšte nevidim zašto je moralo da stoji rizično ili nerizično?! Možda je jedino razlika da se rizično radno mesto mora pisati u evidenciji.

A pitanje je uglavnom i imalo za cilj da razjasni upravo ovo što si na kraju konstatovao " Auto viljuškaristi se veoma retko povređuju, ali je broj povreda drugih radnika u manipulativnom prostoru auto viljuškara znatno veći".
Nisam odmah hteo da napišem i ovu nelogičnost jer sam prvo hteo da vidim komentare na moj prethodni tekst.
Znači NI JEDAN PROCENJIVAČ nije uzeo u obzir da može da se povredi radnik koji radi u prostoru gde viljuškar vrši utovar ili istovar.
View user's profile Send private message MSN Messenger
viktorv
Posted: Tue Oct 19, 2010 07:47 Reply with quote
Joined: 06 Jul 2009 Posts: 129 Location: Kovacica
da ću primer procene rizika u školama, gde se djaci (učenici) u opšte ne spominju u AKT-u. Ali to ću u novu temu da nemešamo teme.
View user's profile Send private message MSN Messenger
branko radonjić
Posted: Tue Oct 19, 2010 12:46 Reply with quote
Joined: 23 Apr 2008 Posts: 61
Kada sam napisao "Glupo je ovo uopšte pitati. Kome treba odgovor na ovo pitanje? " , nisam mislio na tvoje pitanje, već na pitanje na koje procenjivač rizika traži odgovor. Mi na osovu Pravilnika o načinu i postupku proc. rizika moramo da se izjasnimo da li se radi o radnom mestu sa povećanim rizikom, ili ne. Mada je to stvarno nepotrebno, ali je jako potrebno da se utvrde uslovi koje mora da ispuni rukovalac ovom mašinom. Naprimer: da je stariji od 18 godina života, da pored opšte zdravstvene sposobnosti ima dobar integritet čula vida uključujući kolorni, dubinski vid i adaptaciju na tamu, čulo sluha i ravnoteže, integritete koštanomišićnog sistema, okulomotornu koordinaciju, sinhronizaciju pokreta, distribuciju pažnje, pamćenje, koncentraciju, emocionalnu stabilnost. Ovi uslovi se moraju utvrditi Aktom, i zato nam je potrebna medicina rada pri izradi Akta. Polazište pri izradi Akta nikako ne može biti naziv poslova iz Pravilnika o sistematizacija poslova, jer se tada procenjuje samo rizik za rukovaoca, a ako se pravilno utvrdi RM kao prostor za obavljanje poslova, onda se procenjuju rizici za sve ljude koji se kreću u tom radnom prostoru, uključujući i rukovaoca. Naprimer: ako se auto viljuškarom rukuje samo u magacinu onda se utvrđuje naziv RM Magacin i td.
View user's profile Send private message
srecko
Posted: Tue Oct 26, 2010 12:29 Reply with quote
Joined: 25 May 2008 Posts: 56 Location: između Dunava i Velike Morave
branko radonjić wrote:
Kada sam napisao "Glupo je ovo uopšte pitati. Kome treba odgovor na ovo pitanje? " , nisam mislio na tvoje pitanje, već na pitanje na koje procenjivač rizika traži odgovor. Mi na osovu Pravilnika o načinu i postupku proc. rizika moramo da se izjasnimo da li se radi o radnom mestu sa povećanim rizikom, ili ne. Mada je to stvarno nepotrebno, ali je jako potrebno da se utvrde uslovi koje mora da ispuni rukovalac ovom mašinom. Naprimer: da je stariji od 18 godina života, da pored opšte zdravstvene sposobnosti ima dobar integritet čula vida uključujući kolorni, dubinski vid i adaptaciju na tamu, čulo sluha i ravnoteže, integritete koštanomišićnog sistema, okulomotornu koordinaciju, sinhronizaciju pokreta, distribuciju pažnje, pamćenje, koncentraciju, emocionalnu stabilnost. Ovi uslovi se moraju utvrditi Aktom, i zato nam je potrebna medicina rada pri izradi Akta. Polazište pri izradi Akta nikako ne može biti naziv poslova iz Pravilnika o sistematizacija poslova, jer se tada procenjuje samo rizik za rukovaoca, a ako se pravilno utvrdi RM kao prostor za obavljanje poslova, onda se procenjuju rizici za sve ljude koji se kreću u tom radnom prostoru, uključujući i rukovaoca. Naprimer: ako se auto viljuškarom rukuje samo u magacinu onda se utvrđuje naziv RM Magacin i td..... da poseduje određeni nivo inteligencije....
View user's profile Send private message Send e-mail
svetislav kovacic
Posted: Sat Dec 11, 2010 15:41 Reply with quote
Joined: 11 May 2010 Posts: 4
Svi problemi sa viljuškaristima bi nestali, kada bi se uvela dozvola za upravljanje sredstvima unutrašnjeg transpotra i radnim mašinama. Nešto slično Vozačkoj dozvoli, s tim da se obuke rade najmanje 40 časova praktičnog rada i bar 20 časova teorijskog dela obuke.
Tada bi nestao problem da li je RM sa povećanim rizikom ili ne, jer u tom slučaju bi se morao raditi lekarski pregled zaposlenog.
U proceni bi se tada samo uočavale opasnosti i mere za njihovo otklanjanje za datu firmu, odnosno radni prostor,
Ovako imamo situaciju da svako može da vozi viljuškar ako je osposobljen za bezbedan rad bez obzira što mu to nije zanimanje i u tim slučajevima, ako imate imalo čorbe u glavi pri izradi Akta, to radno mesto će te proglasiti sa povećanim rizikom, jer zaposleni nije stručno osposobljen stručnost itd...
Neka vrsta zvanične dozvole za rad sa radnim mašinama bi to lepo rešila.
Ima tu još toga dosta da se kaže, ali na žalost u Srbiji niko ne sluša struku.
View user's profile Send private message
viktorv
Posted: Mon Dec 13, 2010 10:34 Reply with quote
Joined: 06 Jul 2009 Posts: 129 Location: Kovacica
Isto važi i za BAGERISTE i ostale mašinerije.
View user's profile Send private message MSN Messenger
svetislav kovacic
Posted: Mon Dec 13, 2010 16:32 Reply with quote
Joined: 11 May 2010 Posts: 4
Da, odnosi se za sve radne masine (unutrasnji transport, gradjevinske i poljoprivredne radne masine, dizalice i drugo).
View user's profile Send private message
keba
Posted: Tue Jun 21, 2011 13:14 Reply with quote
Joined: 08 Dec 2010 Posts: 2
Jel treba da stoji neki bezbednosni natpis na viljuskaru, i ako treba koje je sadrzine? Unapred hvala

_________________
Treba da napisem ugovor izmedju dva poslodavca koji dele radni prostor i lice za bzr, moze li neko da mi pomogne? Unapred hvala
View user's profile Send private message
Zoran Šukalo
Posted: Wed Jun 22, 2011 07:32 Reply with quote
Joined: 15 Dec 2008 Posts: 221 Location: Beograd
Poštovani Kebo
Proizvođači viljuškara su postavili sva neophodna obaveštenja o bezbednom korišćenju ali na jeziku zemlje proizvođača ili engleskom. Dužnost distributera za tržište Srbije je da prelepi nalepnice sa istom sadržinom na jeziku korisnika kao i da isporuči i Uputstvo za upotrebu i održavanje na srpskom jeziku kao i da izvrši obuku za pravilno i bezbedno rukovanje viluškarom. Na taj način se distributer zaštitio u slučaju da se desi nesrećni slučaj zbog nepravilnog rukovanja u sudskom postupku. Ako je viljuškar u eksploataciji pa nema upozorenja pronađi distributera i poseti ga pa se upoznaj sa svim detaljima koji te interesuju.

Dva privredna društva mogu da sklope ugovor sa zaposlenim na pola radnog vremena pa je plaćen od oba poslodavca i odluke o određivanju lica za BZR je validna. POZDRAV
View user's profile Send private message Visit poster's website
Jovanium
Posted: Mon May 13, 2013 08:55 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 80 Location: Zrenjanin
Ja se malo kasnije uključujem u ovu temu jer sam nedavno postao član ovog foruma.
Da bi se utanovio povećan rizik kod viljuškariste, treba razmotrititi sledeće parametre.
- Vrsta tereta sa kojima se manipuliše: Nije isto manipulisati sa kartonskom ambalažom ili sa opasnim materijama (kiseline, exploziv, otrovi...itd)
- Rad viljuškariste u jedinici vremena: Nije isto raditi na viljuškaru pola sata ili 7.5 sati.
- Primenjenost preventivnih mera na samom viljuškaru: Da li postoji i koliko je pouzdana zaštita od pada tereta, zaštita od vibracija koje proističu od samog viljuškara, zaštita od izduvnih gasova, da li postoji nagibometar ... itd.
- Uredjenje radnog prostora za rad viljuškara: Kolega Zoran Šukalo je opisao uređenost radnog prostora za viljuškare. Ako nešto ododara od toga, onda to otežava rad viljuškara.
- Uslovi manipulisanja teretom: Gde i na kojoj visini se podiže odnosno spušta teret, preglednost i raspored rafova, stanje utovarno-istovarne rampe, stabilnost vozila na kom se utovara\istovara roba.
- Uslovi rada i radne okoline: Nije isto raditi u optimalnim uslovima ili rukovati viljuškarom u uslovima povećane buke, hemijskih isparenja, loše osvetljenosti i mikroklime
- Popravke, redovno održavanje i servisiranje viljuškara: Ovo utiče na ispravan i pouzdan rad viljuškara.
- Iskustvo, rutina i zdravstveno stanje viljuškariste: Iskusan i kvalifikovan viljuškarista lakše manipuliše teretom i zna kako izbeći rizik. Zdravstveno sposoban viljuškarista bolje čuje, vidi i brže reaguje na izbegavanje opasnosti.
Svi ovi parametri se razmatraju u toku procene rizika a na osnovu realnog stanja procenjivači rizika odlučuju o tome da li je rad viljuškariste rad sa povećanim rizikom ili ne.
View user's profile Send private message Send e-mail
Uros
Posted: Fri May 17, 2013 12:59 Reply with quote
Joined: 19 Apr 2010 Posts: 32
viljuškarista je oosba koja upravlja viljuškarom (oprema za rad) a ne radno mesto.

Think about that!
View user's profile Send private message
Jovanium
Posted: Fri May 17, 2013 20:32 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 80 Location: Zrenjanin
U Pravilniku za procenu rizika lepo piše da procena rizika treba biti sveobuhvatna i faktička, tj da se razmotre svi elementi pri procenjivanju rizika i sve radne aktivnosti koji zaposleni obavlja u jednom preduzeću.
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 2
Goto page 1, 2  Next
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum