BZNR Forum Index
Author Message

<  Procena rizika  ~  Akt o proceni rizika

Uros
Posted: Mon Dec 06, 2010 16:44 Reply with quote
Joined: 19 Apr 2010 Posts: 32
Poštovane kolege,

prvo bih želeo da se izvinim ako sam otvorio temu koja već postoji jer nisam siguran da sam o ovome čitao. Želeo bih da ovim putem malo prodiskutujemo na temu Akta o proceni rizika.

Naime, Zakonom o BZR propisano je da pravno lice mora imati Akt o proceni rizika i pravilnikom je definisano kako akt terba da izgleda. U praksi složićete postoji veliki broj ovih dokumenata (Akt o proceni rizika) koji nisu urađeni na adekvatan način, tačnije rađena je procena za poslove a ne za radna mesta (ja sam lično video bar u 10 firmi). Ovo što sam napisao nije nikakva novost i koliko sam mogao da vidim na ovom forumu i druge kolege pisale su na ovu temu.

Moje pitanje je sledeće, s obzirom da ja radim u firmi koja isključivo obavlja terenske poslove, što znači da uvek radimo na drugoj lokaciji, da li je potrebno za obavljanje svakog posla iznova raditi akt o proceni rizika jer onda ispada da ra dana okolina nikad nije ista.
Znam da je zakonom propisano da se izmene rade kad god se pojave novi rizici ali me zanima kako je u praksi, sobzitrom da mi u firmi imamo već gotov Akt o proceni rizika koji sam nasledio kada sam došao u firmu.

pozdrav
View user's profile Send private message
Gajić Branko
Posted: Tue Dec 07, 2010 01:03 Reply with quote
Joined: 24 Apr 2010 Posts: 131
Poštovani kolega,
Ovakva pitanja su uvek umesna, prava. Na ovom forumu je bilo je dosta dobrih komentara na ovu temu.
Mislim da uvek moramo iznova misliti, rezonovati, iščitavati stručnu literaturu.
Prema Smernicasma EU, mogu i aktivnosti da budu predmet procene. Zapravo, sve to dođe na isto: određene aktivnosti na raznim lokacijama ili određene lokacije sa raznim aktivnostima...
Treće pitanje je šetnja između dva pola: opštosti i konkretnosti, opširnosti i sažetosti...
Radovi na krovu su radovi na krovu i u Subotici i u Vranju. Radna okolina se vidi kroz elaborat o uređenju gradilišta.
Dakle, sam moraš uhvatiti meru.
OČI PLAŠLJIVICE, RUKE RADINICE. SAMO NAPRED.
pozdrav
View user's profile Send private message
Zoran Šukalo
Posted: Tue Dec 07, 2010 08:46 Reply with quote
Joined: 15 Dec 2008 Posts: 221 Location: Beograd
Kolege po struci
Procena rizika je svakodnevna aktivnost a predhodi izdavanju naloga za rad a verifikacija tih aktivnosti je dokument. U Vašem slučaju postojeća procena rizika radnog mesta u radnoj okolini je osnov za definisanje mera za bezbedno izvršenja radnih zadataka na novom radilištu. Na novom radilištu za iste radne zadatke mogu da budu nove opasnosti i za iste u elaboratu o uređenju gradilišta definišeš preventivne mere
Primer izgradnja objekta na livadi ili izgradnja ili dogradnja pored objekata u kojima zbog tehnologije izvođenja radova može da dođe do akcidentnih situacija a koje utiču i na radnike koji izvode radove.
Procena rizika treba da se koriguje ili dopuni uvek kad se zaključi da će ta intervencija poslužiti za kvalitetniji i bezbedniji rad zaposlenima, licu za bezbednost a najviše POSLODAVCU.
POZDRAV
View user's profile Send private message Visit poster's website
Uros
Posted: Tue Dec 07, 2010 10:21 Reply with quote
Joined: 19 Apr 2010 Posts: 32
Kolege,

i ja sam istog mišljenja što se tiče elaborata a šta se događa kada posao traje jedan dan, npr hitno mora nešto da se uradi na krovu na nekoj lokaciji i tada se ne radi elaborat jer radovi traju manje od 7 dana, ili ja možda grešim. Da li za sve radove postoji obaveza izrade elaborata?

Ako je odgovor da ne postoji, a ja mislim(ali nisam siguran) da ne postoji takava zakonska obaveza, šta se dešava ako se neko povredi na obavljanju ovakvog zadatka.

Drugo pitanje, a tiče se odgovora gospdoina Šukala, je šta se događa u situaciji da se u isto vreme radovi odvijaju na više lokacija i da se zbog prirode posla ne može stići da uradi procena za sve lokacije. Naime situacija je takva da posao mora biti gotov za juče(što je složićete se u praksi čest slučaj). Šta raditi u takvim situacijama.

Znam da u praksi dok je naš sistem ovakav kakav jeste svaki Akt o proceni rizika pije vodu, važno je da je donet - iskustvo iz prakse sa inspekcijom, ali to je sve u redu dok se nešto ne dogodi. A šta raditi kada dođe do nekog ozbiljnog problema i kada neko strada?

Molim Vas takođe da iskomentarišemo sam način procene. Tačnijne zanima me Vaše mišljenjhe po pitanju procene poslova, a ne radnih mesta i i okoline. Naime u većini Aktova procenjeno je radno mesto direktor, knjigovođa, vozač, a ne npr kancelarija, radionica, vozilo itd. Moje mišljenje jeda procenu treba raditi za opasnosti u kancelariji a ne u direktoru. Šta Vi mislite o tome.
View user's profile Send private message
Zoran Šukalo
Posted: Tue Dec 07, 2010 11:27 Reply with quote
Joined: 15 Dec 2008 Posts: 221 Location: Beograd
Uroše zamolio bih te da se javiš na tel. 062 808 17 00 Zoran Šukalo u živoj komunikaciji lakše mi je da odgovorim na pitanje.
View user's profile Send private message Visit poster's website
Uros
Posted: Tue Dec 07, 2010 13:11 Reply with quote
Joined: 19 Apr 2010 Posts: 32
Zorane pozvaću VAs ovih dana ali mislim da forumi služe upravo u te svrhe da i drugi mogu da vide ovakve diskusije i da svima koriste.

hvala pozdrav i čujemo se
View user's profile Send private message
viktorv
Posted: Tue Dec 07, 2010 15:08 Reply with quote
Joined: 06 Jul 2009 Posts: 129 Location: Kovacica
Eto uroše i mog pogleda na ovu temu.

Prvenstveno da napomenem da je potrebno UVEK raditi procenu za radna mesta. Ali (kod mene uvek to ali) ponekad to nije logično.Recimo jedan moj slučaj.

Procena rizika za sekretara škole (95% radnog vremena provodi u svojoj kancelariji), tj. kancelarija sekretara. Znači sekretar škole skoro celo radno vreme provodi u kancelariji, ali recimo tih 5 % provodi u javnom saobraćaju (prijava odjava radnika,...), ekskurzijama (uglavnom on ide na eskurzije) i ostalo manje važno.
E sada po meni je bilo logično da uradim procenu za "SEKRETARA ŠKOLE" sa rizicima koje postoje u javnom saobraćaju, eskurzijama,... Nego da posebno pravim procenu za recimo radno mesto koje nemogu ni da definišem za ekskurzije i javni prevoz (putuje autobusom, kolima, vozom).

Opet da naglasim da to možda nije po pravilima igre (zakonima i pravilnicima) ali je po meni bilo logičnije ovako.
View user's profile Send private message MSN Messenger
viktorv
Posted: Tue Dec 07, 2010 15:19 Reply with quote
Joined: 06 Jul 2009 Posts: 129 Location: Kovacica
E da zaboravih da ukažem na jednu činjenicu:

Video sam AKT urađen za građevinsku firmu od 2006 godine. Radio ga je "inspektor" koji je naložio i mere izrade AKTA. Takođe je rađeno za armirača, bageristu,...
Moram da kažem da je solidno urađen, pokriva sve opasnosti (ako je i moguće pokriti sve), ima uputstva za rad, propisana LZS,...
A poslodavac ga nije ni pročitao. Nije dodelio LZS, nije osposobio radnike,... (ma ništa što je pisalo u AKT-u).

Tako da po meni, bolje je sprovoditi bilo kakav AKT, nego ne sprovoditi najbolji na svetu.
Uvek treba teži savršenstvu i unapređivati stvar, ali savršenstvu u našoj realnosti.
View user's profile Send private message MSN Messenger
Gajić Branko
Posted: Tue Dec 07, 2010 19:53 Reply with quote
Joined: 24 Apr 2010 Posts: 131
Poštovane kolege,

To je to: akt o proceni rizika i njegove izmene i dopune, elaborat, uputstva, opšte i posebne mere utvrđene posebnim propisima, obilasci radnih mesta i zapisnici sa nalazima i predlogom mera.
I sve to "utamburiti" u jednu konzistetnu celinu. Lepo je g-din Šukalo rekao da se javite jer postoje sitnice koje rezon znače.
Mi smo u službi poslodavca a ne on u našoj službi, između čekića i nakovnja. Pravite zapise u tri primerka: jedan za poslodavca, jedan za našu službenu arhivu i jedan za našu kućnu arhivu. I nemojte se srditi što nas ne sluša. Ko šta radi, sebi radi.
POZDRAV,
View user's profile Send private message
Uros
Posted: Wed Dec 08, 2010 10:45 Reply with quote
Joined: 19 Apr 2010 Posts: 32
Ja sam mojim poslodavcem apsolutno zadovoljan jer on u potpunosti razume materiju bzr i bukvalno radi sve što mu se sugeriše a po pitanju BZR. Sve što je gospodin Gajićš rekao, apsolutno sprovodim u svom radu, zapisi za svakog po jedan da se zna šta je urađeno,šta je naloženo da se uradi i koje se mere moraju preduzeti.

Što se tiče komentara g. Viktora - voleo bih da vidim opis poslova tog sekretara jer zaista mi nije jasno šta će sekretar na đačkim ekskurzijama, ali dobro možda je čoveku to u opisu posla.

Takođe samo želim da Vas pitam da li ste ostala mesta procenili kao npr. učionica ili učititelj, ili sala za fizičko ili nastavnik fizičkog.

E sad jedno malo pitanje za koje NE ZNAM odgovor. Da li se taj deo posla koji se odnosi na 5% u javnom saobraćaju može smatrati radnom okolinom.
View user's profile Send private message
viktorv
Posted: Wed Dec 08, 2010 14:58 Reply with quote
Joined: 06 Jul 2009 Posts: 129 Location: Kovacica
Pazi Uroše, u opšte nije nebitno da li je to 5% ili 1% ako se u tih 1% desi povreda. Zato sam i napisao 5%. Recimo svake nedelje jednom ide na put zbog ovoga ili onoga, i koristi javni transport. Da se nešto dogodi na putu to se smatra povreda na radu (bio je na radnom mestu, obavljao poslove).

"Što se tiče komentara g. Viktora - voleo bih da vidim opis poslova tog sekretara jer zaista mi nije jasno šta će sekretar na đačkim ekskurzijama, ali dobro možda je čoveku to u opisu posla"

Možda nešto zvuči glupo i stvarno nejasno (mada to nije tema ovog tvog pitanja), ali sekretar ide redovno na ekskurzije (a đavo će ga znati zašto).
Pa povodom ovoga da pitam i tebe - kako bi definisao radno mesto za recimo njega (sekretara).
Znači ja sam ti naveo primer mog problema koji sam imao. Da bi ga shvatio probaj da napraviš procenu rizika za njegovo radno mesto. Eto da ti pomognem:
radno mesto "kancelarija sekretara" (znači tu provodi većinu radnog mesta), dalje
radno mesto "javni transport" (provodi vreme jednom nedeljno po 2-3 sata), i tu sam stao. Pitao sam "šta dalje", "da li je ovo OK",...
kako definisati radno mesto "javni transport"???!!! ŠTA??? automobil, dobro, ali ide i autobusom ili vozom, ma ponekad i stopom,...???!!!

E sada ti vidi i probaj ovo za definisanje radnog mesta na eskurziji ? gde? crkva, hotel, autobus,...???
View user's profile Send private message MSN Messenger
viktorv
Posted: Wed Dec 08, 2010 15:04 Reply with quote
Joined: 06 Jul 2009 Posts: 129 Location: Kovacica
znači sve probleme sam rešio napisavši RM "sekretar škole"
rizici ovo, ono, ... mere za sprečavanje ... LZS... i GOTOVO
a mogao sma da zakomplikujem stvari na 200 strana i 10 RM.

E to je po mojoj logici mana zakona i pravilnika. Ponekad nemožeš teoriju sprovesti u praksi. Treba se služiti raznim stvarima, Kolega Branko Gajić je napisao

"Mislim da uvek moramo iznova misliti, rezonovati, iščitavati stručnu literaturu.
Prema Smernicasma EU, mogu i aktivnosti da budu predmet procene. Zapravo, sve to dođe na isto: određene aktivnosti na raznim lokacijama ili određene lokacije sa raznim aktivnostima... "

Pomogao mi je jako puno da sve vidim čistije i jasnije, pa će možda i tebi.
View user's profile Send private message MSN Messenger
Gajić Branko
Posted: Wed Dec 08, 2010 16:52 Reply with quote
Joined: 24 Apr 2010 Posts: 131
Poštovane kolege,

Ne znam ni ja sve. A unapred malo toga znam, dok se ne udubim. Ono što znam ja nesebično nudim jer JEDAN SMO ROD (Una sumus gens). Međutim, tu je ta naša sujeta, borba, naša upornost da uvek iznova pokušavamo ostvariti neki prodor. Ko nije počeo, taj nije ni završio. Zato smo i postavljeni "da stvaralački primenjujemo propise". Kada dođemo u tačku da ne možemo da raščivijamo, potražimo savet kolege.
Opisi posla su čudo. Naše je da utvrdimo šta zaposleni stvarno radi i da po tome procenjujemo rizike. Sekretar škole obavlja svoje poslove na raznim lokacijama. Negde čeka u redu (prijave i odjave radnika) preko 10 minuta (to je već stresna situacija), tamo ga čeka arogantan šalterski radnik (opet stres). Putuje na seminare, ide na ekskurzije, nosi prijave i odjave i izložen je rizicima javnog saobraćaja. U koraku VII. Utvrđivanje liste opasnosti i štetnosti , mi presecamo hoćemo li procenjivati rizik za određene opasnosti i štetnosti, zavisno od vremena izloženosti i učestalosti. Izloženost rizicima u javnom saobraćaju od 5% je zanemarljiva, ali posledice mogu biti teške. Bukvalno, vozilo je radno mesto, ali kod metodologije gde je ključ skup aktivnosti, vozilo je samo jedna od lokacija, oprema za rad. Kada su u pitanju ovakve procene, treba u posebnom delu opisati sve prostore, kako se stalno nebi ponavljali opisi tih prostora.
Viktor je već došao u tračku kada ga "osećaj" vodi ka finalu. Hvala Viktore.
View user's profile Send private message
Elena
Posted: Mon Dec 20, 2010 11:00 Reply with quote
Joined: 12 Aug 2010 Posts: 7
Drage kolege treba mi jedna informacija.
Po metodi Kinny da ako radno mesto ima ukupnu ocenu rizika 72 (UMEREN RIZIK III) da li je to mesto sa povećanim rizikom?
View user's profile Send private message
gala
Posted: Mon Dec 20, 2010 13:02 Reply with quote
Joined: 13 Dec 2010 Posts: 45
Drage kolege potrebna mi je pomoc oko razjasnjenja nekih dilema.

Ukoliko je radno mesto predavaca u visokoskolskoj ustanovi dopunjeno odlascima na simpozijume, seminare kongrese, edukacije, kako to dodati osnovnim angazovanjima. Ne odlaze svi. Da li tretirati kao posebno radno mesto. Po raznim predmetima i stukama to izgleda drugacije, ali ni okruzenje naucnih skupova nije isto. Takodje put nije isti. Mi smo inace poznati po improvizacijama u organizaciji. Da li je onda to radno mesto sa povecanim rizikom.

Kako proceniti radno mesto predavaca po pozivu, ili ucesnike na naucnim skupovima koji se odrzavaju kod nas?
Takodje pitanje koje vazi za skole. Kako tretirati studente. Oni imaju teorijska predavanja i prakticne vezbe. Isto za poslediplomske studije.
Takav podatak nisam nasla.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 3
Goto page 1, 2, 3  Next
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum