BZNR Forum Index
Author Message

<  Lice za BZR  ~  Dokaz i obavljanje poslova iz oblasti BZNR

skole
Posted: Fri Mar 06, 2020 10:37 Reply with quote
Joined: 22 Feb 2018 Posts: 11
Imam dva pitanja:
1. Godine 2016 u aprilu sam imenovan za lice BZNR, a zatim sam u septembru dao otkaz - imam papir o imenovanju, 2018. u januaru sam položio struèni ispit, a od februara iste godine radim u agenciji koja se bavi poslovima BZNR. Da li se u radno iskustvo raèuna i period u 2016. godini, ili samo deo od kad sam položio struèni ispit.
2. Koje uslove moram da ispunjavam da bih obavljao poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu u drugim firmama... Mislim kad agencijamože da me imenuje za "odgovorno lice" u drugim firmama (koliko znam pojam odgovorno lice se samo spominje kod pregleda opreme i ispitivanje uslova radne okoline).
Unapred zahvalan na odgovorima!
View user's profile Send private message
NikolaD
Posted: Fri Mar 13, 2020 10:26 Reply with quote
Joined: 09 Sep 2019 Posts: 187
Poštovani skole,

odgovor na vaše pitanje bio bi sledeæi

Zakonom o BZR (èl.37) ureðeno je da da poslove bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja lice koje ima položen struèni ispit u skladu sa ovim zakonom.
Iz navedenog proizilazi da se radno iskustvo na ovim poslovima raèuna, tek kada lice položi struèni ispit, a takoðe je ureðeno (ÈL.37a) da struèno lice mora da ima za navedene delatnosti minimum 180 ESPB bodova, što znaèi da van navedenih delatnosti nema nikavog ogranièenja vezano za ispunjenost uslova za obavljanje poslova struènog lica za bezbednost i zdravlje na radu.
Radno iskustvo raèuna se od trenutka polaganja struènog ispita kao bitnog uslova za obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu.

U pogledu obavljanja poslova preko pravnog ilica (èl.37 stav 4) to pravno lice mora da ispunjava propisane uslove (licencu)za obavljanje poslova.Kada se poslovi lica za bebednost i udravlje obavljaju za drugog pravnog subjekta odgovorno lice je paravno lisce, a ono odreðuje izvršioce poslova koji moraju da ispunajvaju pored navedenih uslova (èl.56) i radno iskustvo od tri godine na ovim poslovima, ali to nikako ne znaèi da u timu bude i lice za BZR koje ima manje od tri godine, samo što ono ne može biti odgovorno lice.

Srdaèan pozdrav
View user's profile Send private message
skole
Posted: Fri Mar 13, 2020 13:46 Reply with quote
Joined: 22 Feb 2018 Posts: 11
Poštovani NikolaD,
zahvaljujem Vam se na zaista detaljnom odgovoru.
Srdaèan pozdrav.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum