BZNR Forum Index
Author Message

<  Upravljanje otpadom  ~  OTPAD RAZVRSTAVAJU U PREDGRAĐIMA ( izvor "Politika"

NikolaD
Posted: Tue Sep 17, 2019 15:19 Reply with quote
Joined: 09 Sep 2019 Posts: 183
U regionalni Centar za upravljanje "Duboko" đubre odlaže 9 lokalnih samouprava

Užice - U gradu sa savremenom sanitarnom deponijom napravljenom uz značajnu evropsku pomoc, Regionalnim centrom za upravljanje otpadom "Duboko", gde smeće odlaze 9 lokalnih samouprava Zlatiborskog i Moravičkog okruga zaživela je primarna selekcija otpada u domaćinstvima. Kao ekološki iskorak za naše prilike usklađen sa evropskom praksom u okviru sprovođenja prekograničnog projekta "Predgrađa recikliraju-uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle ("SUBREC")

Tim projektom obuhvaćeno je 5000 domaćinstava. Svako od njih dobija po dve kante za odlaganje suvog i mokrog otpada a upotrebljeno će biti 600 kompostera za prikupljanje organskog otpada i 40 kontejnera za ambalažno ostaklo. Projekat je vredan 710 000 evra kofinansira ga Evropska unija kroz program prekogranične saradnje Srbije i BiH. Nosilac projekta je Regionalni centar "Duboko" a partneri su tuzlansko JKP "Komunalac", Centar za ekologiju i enrgiju "Tuzla"i uzičko JKP "Bioktoš"

Prema informaciji sa užickog gradskog sajta, lokalna samouprava dobija oko 420 000 evra te u Užicu očekuju da do 2021. reše pitanje primarne selekcije dela grada, a u isto vreme dobijena je saglasnost nadležnih ministarstava da se kroz evropske IPA fondove krene sa drugim projektom, vrednim oko 550 000evra, za primarnu selekciju otpada u drugim delovima Užica.

"Nasa iskustva pokazala su da svuda gde je započeta primarna separacija otpada, građani su bili više nego voljni da učestvuju u tom procesu"- izjavio je Filip Radović Direktor Agencije za zaštitu životne sredine

"U Centar za upravljanje otpadom "Duboko" sada se dnevno doprema oko 250 tona otpada iz 9 lokalnih samouprava ovog kraja. Oko 2/3 se iskoristi se u Centru za selekciju a preostala trećina odlazi na deponiju. Cilj je da sav otpad prođe kroz Centar za selekciju. Tome će mnogo doprineti Projekat primarne selekcije u prigradskim naseljima, čime ćemo veće količine otpada moći da selektujemo , biće kvalitetniji, a imaćemo manje zastoja i duži vek deponije" izjavio je Direktor JKP "Duboko" Momir Milovanović

Admir Bećirović, Direktor JKP "Kmunalac" rekao je da "Primarna selekcija nema alternativu i da je JKP Komunalac kroz dva pilot projekta za 500 domaćinstava već podelilo po dve kante za suvi i mokri otpad"
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum