BZNR Forum Index
Author Message

<  Pravna regulativa  ~  novi pravilnici

constrictor
Posted: Tue Jan 26, 2016 13:17 Reply with quote
Joined: 30 Dec 2009 Posts: 3 Location: Kula
obavestenje o novim pravilnicima

ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом

ПРАВИЛНИК о условима и начину одузимања овлашћења и лиценци издатих за израду главног пројекта заштите од пожара и за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum