BZNR Forum Index
Author Message

<  Pravna regulativa  ~  Stupio je na snagu Zakon OBZR

branko radonjić
Posted: Mon Nov 16, 2015 10:03 Reply with quote
Joined: 23 Apr 2008 Posts: 61
Stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Čitam nedovoljno jasan i jezički nepravilno napisan St.3 čl.31 Zakona: „Poslodavac je dužan da obezbedi da pristup radnom mestu u radnoj okolini, na kome preti neposredna opasnost od povređivanja ili zdravstvenih oštećenja (trovanja, gušenja, i sl.), imaju samo lica koja su osposobljena za bezbedan i zdrav rad, koja su dobila uputstva da prestanu da rade i/ili odmah napuste radno mesto i odu na bezbedno mesto posebna uputstva za rad na takvom mestu i koja su snabdevena odgovarajućim sredstvima i opremom za ličnu zaštitu na radu“. Odmah zatim čitam na više mesta obaveze poslodavaca da „zaposlenom odredi obavljanje poslova na radnom mestu na kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu“. I pravo radnika (čl.33) da odbije da radi: „ ako mu preti neposredna opasnost po život i zdravlje..“ Nastavljam sa obavezama poslodavaca, lica za bezbednost i zdravlje na radu i inspektora rada da „ zabrani rad na radnom mestu ako utvrdi neposrednu opasnost po život i zdravlje“. Opšta zbrka, pa sebe pitam: kako to da poslodavac obezbedi pristup do radnog mesta na kome preti neposredna opasnost po život i zdravlje i da u isto vreme zabrani rad, uz obavezu stručnjaka za bezbednost i zdravlje i inspektora rada da zabrani rad? Laughing
View user's profile Send private message
Nikola Simić
Posted: Sat Nov 28, 2015 16:01 Reply with quote
Joined: 09 Dec 2013 Posts: 16
Kolega,

Zamislite sad tri čoveka na sudu (poslodavac, zaposleni i lice za bzr.) svako ima svoja prava i obaveze jasno definisane i svaka se kosi sa svakom. Ko li će tu biti u pravu sad...

Naime, imam jedno pitanje vezano za periodične provere zaposlenih na RM sa PR. Rade se na godinu dana i to je ok.

Zakon je stupio na snagu 13. novembra, da li to znači da već 14. novembra ja moram imati urađene provere za zaposlene koje sam osposobio npr. oktobra 2014. godine.

Da li imamo neki rok da sve to pozavršavamo ili.....?

Pozdrav Nikola S.
View user's profile Send private message
Jovanium
Posted: Tue Dec 01, 2015 12:54 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 80 Location: Zrenjanin
Ovaj član je zaista malo nejasan. Pored nedostatka koji je zapazio gospodin Radonjić, ispada da i lica koja su dobila uputstva da napuste radno mesto mogu imati pristup na radno mesto gde preti neposredna opasnost.

Ovaj član obavezuje poslodavca šta treba da uradi kada se na radnom mestu pojavi neposredna opasnost za bezbednost i zdravlje zaposlenih. Stoga, mora se jasno precizirati ko sme pristupiti takvom radnom mestu i na koji način može otkloniti opasnost.
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum