BZNR Forum Index
Author Message

<  Događaji/Primeri loše prakse  ~  Vek trajanja proizvoda?

Srdjan Breka
Posted: Thu Oct 01, 2015 09:17 Reply with quote
Joined: 12 Mar 2015 Posts: 6
Kako da se produži vek trajanja proizvoda

Upravo se pokvario jedan od aparata koje svakodnevno koristite, bilo da se radi o mobilnom telefonu ili mašini za kafu. Verovatno prvo krenete da gunđate, zatim proverite garanciju ili se raspitate koliko bi popravka koštala. Najčešće shvatite da vam se više isplati da kupite nov proizvod nego da popravite stari. Ekonomski način razmišljanja preovlada i vi odlučite odbacite stari proizvod i zamenite ga novim.
Ovo je vrlo uobičajena situacija koja se svakodnevno dešava u hiljadama domaćinstava širom Evrope. Prosto je neverovatno kojom brzinom stvaramo, koristimo i odbacujemo stvari. Danas količina otpada od električnih i elektronskih uređaja raste za 3-5 % godišnje. Očekuje se da će dostići vrednost od 12 miliona tona pre 2020. godine.
Retki metali i sirovine koji se koriste u proizvodnji ovih proizvoda često završe na nekom otpadu ili se spaljuju, iako je većina njihovih delova još uvek ispravna i može da se koristi. Ovo stvara ogroman pritisak na naš ekosistem i na preostale zalihe prirodnih resursa. Potrošači su na gubitku, naročito oni koji raspolažu nešto skromnijim budžetom, jer kupuju jeftine proizvode lošijeg kvaliteta koji će se vrlo brzo pokvariti.
Proizvođači svoje proizvodne pogone izmeštaju van Evrope u zemlje gde je niža cena rada, jer se profit od masovne proizvodnje sve više i više smanjuje. EU kompanije sve više gube ovu tržišnu utrku.
Jedno od rešenja je svakako reciklaža. Ali zašto uništiti ceo proizvod ako je samo jedan njegov deo neispravan? Ako je nešto neispravno treba ga popraviti.

Potencijal za otvaranje novih radnih mesta

Potencijal otvaranja novih radnih mesta u sektoru opravki proizvoda je veliki. To je sektor koji zahteva ljude sa posebnim kvalifikacijama i veštinama, koje nije baš lako prebaciti na druge lokacije, tako da EU od toga može da ima velike koristi.
Ako se proizvodi budu češće popravljali i samim tim im se produži vek trajanja, siromašnija domaćinstva će trošiti manje svojih prihoda na zamenu uređaja koje svakodnevno koriste i koji se brzo kvare. Da bi se ovo omogućilo neophodno je da se usvoji zakonska regulativa koja bi regulisala poslovanje proizvođača, komercijalnih servisa za popravku i centara za ponovnu upotrebu. Ovakvi propisi već postoje u EU za automobilsku industriju, tako da bi ih samo trebalo prilagoditi drugim proizvodima kao što su kućni aparati.
Još jedan problem sa kojim se susreću servisi za popravku je da mnogi kućni aparati nisu tako dizajnirani da mogu lako da se poprave. Na primer, mnoge mašine za pranje veša imaju integrisane bubnjeve, tako da ako se pojavi neki problem na unutrašnjem bubnju, mora da se zameni ceo bubanj.
Potrebno je da se urade izmene Direktive o eko-dizajnu kako bi se jasno postavili zahtevi što se tiče dostupnosti informacija i samog dizajna proizvoda koji rade na električni pogon. Takođe, neophodno je da proizvođači obezbede dovoljne količine rezervnih delova.


Remont

Remont proizvoda ide korak dalje od popravke. Proizvod se rasklapa i ponovo sastavlja tako da bude “kao nov”, pa se može ponovo staviti na tržište čime mu se produžava životni vek. Jedna studija je pokazala da remont proizvoda košta 40-65 % manje od njegove proizvodnje i da je oko 30-40% jeftiniji za potrošače.
Sjedinjene Američke Države su u ovoj oblasti daleko ispred Evrope i kod njih je uveliko razvijena ova remontna ekonomija. Ova industrija u SAD-u ima vrednost od oko 43 milijarde USD i obezbeđuje 180.000 radnih mesta, od čega 36% čine mala i srednja preduzeća. Prihod od ovih aktivnosti raste 15% godišnje i ima širok dijapazon od sektora kao što je aeroinženjering do proizvoda za opštu potrošnju i medicinske opreme.
Ovo je poglavlje koje Evropa tek treba da započne, kao i da omogući rast svojoj ekonomiji, stvori nova radna mesta, poveća kompetitivnost evropskih kompanija i smanji ekološke posledice.
Uvođenje ovog novog načina poslovanja donelo bi velike koristi: remont elektronskih uređaja bi omogućio stvaranje visoko kvalifikovanih stručnih kadrova i smanjilo bi emisiju gasova sa efektom staklene bašte 15 puta u odnosu na onu koja nastaje proizvodnjom novih proizvoda.
Da bi se ovo ostvarilo treba da se u postojeću legislativu doda definicija remonta i uklone sve zakonodavne barijere. Da bi se uspostavila cirkularna ekonomija nije dovoljno samo reciklirati materijale pošto se neki proizvod definitivno odbaci. Popravka i remont imaju potencijal da donesu velike ekonomske, ekološke i socijalne benefite. A najveću korist će imati potrošači.
Preuzeto i prevedeno sa sajta EUObserver
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum