BZNR Forum Index
Author Message

<  Stručni ispit  ~  Specijalističke studije iz oblasti bznr

Jelenica
Posted: Thu Jan 09, 2014 10:13 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 18 Location: Beograd
Правилником о изменама и допунама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду у подтачки (4) после речи: „дипломираног инжењера заштите на раду” додају се речи: „или специјалисту струковног инжењера заштите на раду”.

Занима ме да ли су неке колеге уписивале специјалистичке студије из ове области?
И на ком факултету је могуће уписати исте?
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum