BZNR Forum Index
Author Message

<  Stručni ispit  ~  Stručni ispit za iz oblasti bezbednosti i zdravlja

Kruna
Posted: Thu Feb 14, 2019 12:45 Reply with quote
Joined: 12 Feb 2019 Posts: 1
Poštovani,

Da li neko može poslati Pitanja i skriptu za spremanje stručnog ispita za bezbednost i zdravlje na radu?
krnpetrovic@gmail.com

Najlepše hvala..
View user's profile Send private message
mytinax
Posted: Mon Feb 18, 2019 20:28 Reply with quote
Joined: 18 Feb 2019 Posts: 1
Kruna wrote:
Poštovani,

Da li neko može poslati Pitanja i skriptu za spremanje stručnog ispita za bezbednost i zdravlje na radu?
krnpetrovic@gmail.com

Najlepše hvala..


Ukoliko moze i meni neko ako ima da posalje skriptu i pitanja, bila bih jako zahvalna.
kristinanigrovic@gmail.com
View user's profile Send private message
Mimica
Posted: Sun Feb 24, 2019 18:29 Reply with quote
Joined: 22 Feb 2019 Posts: 5 Location: Leskovac
Sutra prijavljujem ispit, jel ima jos nekog da je prijavio ili planira da prijavi, za konsultaciju i podrsku? Smile
View user's profile Send private message
ZJZ
Posted: Mon Feb 25, 2019 09:37 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 98
Samo da podsetim-obavestim, sve koji se prijavljuju za polaganje Stručnog ispita, da je izašla Izmena Pravilnika-Programa (izmenjeno je i ime pravilnika) za polaganje ispita.
Sada je to: Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica (Sl. glasnik RS, br. 111/2013, 57/2014, 126/2014, 111/2015, 113/2017 - dr. zakon i 11/2019).
Pozdrav.....
View user's profile Send private message
IgorKrstic
Posted: Tue Apr 02, 2019 08:50 Reply with quote
Joined: 02 Mar 2018 Posts: 2
Poštovani,

ako neko ima skriptu da pošalje za polaganje ispita bio bih mu veoma zahvalan.

igorkrstic2010@hotmail.com Surprised Laughing
View user's profile Send private message
Mimica
Posted: Sun May 05, 2019 01:01 Reply with quote
Joined: 22 Feb 2019 Posts: 5 Location: Leskovac
Postovani, da li neko moze da mi objasni razliku izmedju deklaracije o usaglasenosti masina, deklaracije o ugradnji delimicno zavrsene masine, tehnicke dokumentcije za masinu i tehnicke dokumentacije za delimicno zavrsenu masinu?
Unapred zahvalna
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon May 06, 2019 08:57 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Mimice,

U Pravilniku o bezbednosti mašina je sve definisano, tamo ćete naći odgovor na ovo pitanje.

Pozdrav.
View user's profile Send private message
Ceda
Posted: Mon May 20, 2019 21:48 Reply with quote
Joined: 18 May 2019 Posts: 1
Koliko je tačno cena polaganja ispita? I koji se tačno obrazac predaje? Hvala.
View user's profile Send private message
marinadragan
Posted: Sat Jul 13, 2019 14:06 Reply with quote
Joined: 12 Jul 2019 Posts: 6
Izutra prvo prozivaju sve po azbučnom redu po prezimenu i ulazi se na međunarodno ili radno pravo zavisno koja je kancelarija slobodna.
Ja sam bio u poslednjoj grupi jer mi je prezime sa slovom ,,Š".
Od nas 40 pola je bili od prošlog puta koji su padali.
Jedna žena iz KM je pala na radnom pravu četvrti put (bilo joj pitanje društvena briga za zdravlje zaposlenog na nivou poslodavca)
Mi smo prvo ušli na međunarodno pravo, izvučeš papirić sa tri pitanja dok on ispituje prethodnu grupu napišeš koncept na papiru ako hoćeš.
Ispitivač je bio neki stariji fin gospodin, iz Kraljeva.
Ja sam prvi odgovarao:
1. Licenca prema zakonu o BZNR.
2. Poslodavac prema zakonu o BZNR.
3. Ugovor o osnivanju EU, Rim, Luksemburg, Mastriht.

Treće sam samo počeo tri rečenice i prekinuo me.
Onda se ulazi u sobu gde se polaže radno pravo.
Moja pitanja su:
1. Povreda na radu u smislu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
2. Zaštita ličnih podataka zaposlenog
3. Stupanje na rad.
Ispitivač je bila žena, takođe prijatna. Ispričaš po rečenicu dve o svemu i gotovo.
Posle toga smo nas troje uvedeni u kancelariju gde nam je čovek koji na početku proziva i organizuje tok polaganja doneo papire sa napisanim radnim mestima za procenu rizika.
Devojka je prvo dobila radno mesto: TKAČ NA RAZBOJU.
Dečko posle nje je dobio: BERAČ SEZONSKOG VOĆA
a meni je pisalo radno mesto: AUTOMEHANIČAR.
To se piše 2h i niko nas nije obilazio tako da realno moglo je da se prepisuje ako je neko imao nešto slično.
Kada smo završili predali smo i izašli opet u hodnik zajedno sa ostalima da čekamo prozivanje za preostala dva dela usmenog ispita.

Prolaznost na prva dva dela ispita je oko 80%, ali na druga dva na pravilnicima i aktu o proceni rizik je oko 30%.
Dok smo čekali u hodniku kandidati koji su izlazili su uglavnom svi imali pitanje iz pravilnika o električnoj energiji.
Mene su prozvali pretposlednjeg i prvo sam polagao Pravilnike kod Marine Furtule.
1. Šta sadrži prijava radova.
2. Mere BZNR kod zidarskih radova.
3. Ručno prenošenje tereta.
Za Pravilnik koji dobijete pita konkretno mere BZNR. Postavila mi samo potpitanje za zidarske radove koje su konkretne mere bznr i to je to.
Kažu da hoće da pomogne ako znaš bilo šta iz tog pravilnika.
Kod poslednjeg ispitivača Akt o proceni rizika sam ušao bukvalno poslednji.
Svi su ostali bili već otišli.
1. Šta obuhvata tehnološki proces.
2. Podela opasnosti
3. Opšti zahtevi za upravljačke uređaje opreme za rad.
Tu je bio krupan, bradat ispitivač, malo strog, ali hoće d pomogne.
Ja sam zapeo kod prvog pitanja i onda mi je izvlačio reči.
Drugo i treće me nije prekidao i nije mi postavio potpitanja.
Pre polaganja je prelistao akt o proceni rizika i samo zaokružio da automehaničar nije radno mesto sa povećanim rizikom.
On traži konkretne odgovore, bez bubanja, samo logički.
Sve u svemu treba minimum dva do tri meseca učenja za onoga ko radi 6 dana u nedelji.
View user's profile Send private message
marinadragan
Posted: Fri Jul 26, 2019 09:18 Reply with quote
Joined: 12 Jul 2019 Posts: 6
Prvi deo ispita (međunarodni izvori i zakon o bezbednosti i zaštiti na radu)
ISPITNA PITANJA:

1 Konvenciju 148 o zaštiti radnika od profesionalnih rizika u radnoj sredini, prouzrokovanih zagađenjem vazduha, bukom i vibracijama
2 Ugovori o osnivanju EU (prinicipi i načela)
3 Organizovanje poslova BZR
4 Zastita licnih podataka
5 Akt o proceni rizika
6 Rezolucija saveta EU-1987 o bezbednosti,higijeni i zdravlja na radu 88
7 Izbor predstavnika zaposlenih, u oblasti BZR i njihova prava
8 Uživaoci prava na BZR
9 Svrha i cilj BZR
10 Obaveze poslodavca u vezi donošenja posebnog programa o postupnom otklanjanju nedostataka
11 Lica protiv kojih se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka
12 Zaposleni definicija prema zakonu BZNR
13 Nacin osposobljavanje zaposlenih za bezbedan I zdrav rad
14 Nepreduzimanje mera zaštite na radu (Krivicni zakonik čl.169)
15 Konvencija 81 o inspekciji rada u industriji i trgovini
16 Obaveze poslodavaca koji u obavljanju poslova dele prostor
17 Stručni ispit lica koja obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu
18 Konvencija 155 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj okolini
19 Načela koja poslodavac obezbeđuje u primeni mera prevencije
20 Evidencije u oblasti bezbednost i zdravlju na radu, rokovi
21 Principi prevencije prema Direktivi 391
22 Opste priznate mere
23 Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
24 Zadaci saveta za bezbednost i zdravlje na radu
25 Inspekcijski nadzor
26 Sluzba medicine rada
27 Sta je licenca i sta su preventivne mere
28 Uvođenje mera za podsticanje bezbednosti i zdravlja na radi
29 Definicija poslodavac prema zakonu BZNR
View user's profile Send private message
marinadragan
Posted: Fri Jul 26, 2019 09:19 Reply with quote
Joined: 12 Jul 2019 Posts: 6
Drugi deo ispita (radno pravo, PIO, zdravstveno)

ISPITNA PITANJA:
1 Kako se uređuju prava i obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa po osnovu rada
2 Skraćeno radno vreme
3 Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
4 Kolektivni ugovor
5 Obavezno zdravstveno osiguranje
6 Nedeljni odmor
7 Puno radno vreme
8 Godisnji odmor u delovima
9 Profesionalna oboljenja
10 Međusobni odnosi zakona,kolektivnih ugovora,pravilnika o radu i ugovora o radu
11 Zaštita invalida
12 Pravo na zdravstvenu zaštitu
13 Zabrana diskriminacije
14 Sticanje prava na godisnji odmor
15 Povreda na radu prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
16 Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta
17 Uslovi za sticanje statusa osiguranika PIO
18 Uslovi i nacin zasnivanja radnog odnosa
19 Invalidska penzija
20 Godisnji odmor
21 Ugovor o radu
22 Duzina godisnjeg odmora
23 U kojim slucajevima se obaveze i prava kod poslodavca uredjuju pravilnikom o radu?
24 Srazmerni deo godisnjeg odmora
25 Izmena Ugovora o radu
26 Nepuno radno vreme
27 Godisnji odmor u slucaju prestanka radnog odnosa
28 Savet zaposlenih
29 Učesnici u zaključivanju kolektivnih ugovora
30 Beneficirani radni staz
31 Odmori u toku radnog vremena
32 Naknada stete
33 Utvrdjivanje prava zaposlenih iz PIO
34 Kolektivni ugovor
35 Prava i obaveze zaposlenih
36 Ko ima pravo na osiguranje za slučaj telesnog oštećenja I povrede na radu
37 Zaposleni prema zakonu o radu
38 Radno mesto sa povećanim rizikom
39 Dužnosti poslodavca
40 Stupanje zaposlenog na rad
41 Zaštita ličnih podataka zaposlenih
42 Društvena briga za zdravlje na nivou poslodavca
View user's profile Send private message
marinadragan
Posted: Fri Jul 26, 2019 09:23 Reply with quote
Joined: 12 Jul 2019 Posts: 6
Treći deo usmeni deo ispita (pismena tema)

1 Programer
2 Magacioner
3 Tesar
4 Traktorista
5 Radovi na krovu
6 Serviser
7 Domar u skoli
8 Poljoprivredni radnik
9 Tkač na razboju
10 Berač sezonskog voća
11 Automehaničar
12 Vodoinstalater
13 Konobar
14 Vozač tramvaja
15 Vozač buldožera
16 Radnik na šivanju kože
17 Radnik na iskopavanju uglja u rudnicima
View user's profile Send private message
marinadragan
Posted: Fri Jul 26, 2019 09:24 Reply with quote
Joined: 12 Jul 2019 Posts: 6
Četvrti deo (usmeni, opšte i posebne mere zaštite na radu)

ISPITNA PITANJA:

1 Elaborat o uređenju gradilišta
2 Dokument o zaštiti od eksplozije
3 Ko izdaje dozvolu za rad sa eksplozivnim atmosferama
4 Oznake za bznr znacenje izraza, sve kategorije navesti I kako izgledaju
5 Poslovi u kojima se pojavljuju bioloske stetnosti
6 Mere zastite u sumarstvu
7 Biloske stetnosti
8 Rucno podizanje tereta
9 Mehanicke vibracije
10 Na koja radna mesta se ne primenjuju preventivne mere za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
11 Da li poslodavac mora baš svaki rad sa azbestom da prijavi
12 Koji su to nivoi biološkog izolovanja
13 Koja je oprema za rad sa eksplozivnim atmosferama
14 Razlika između akcione I granične vrednosti
15 Mere zaštite pri radu u električnom postrojenju
16 Lična zaštitna sredstva
17 Pojam vibracije I koje su vrednosti šaka-ruka I celog tela
18 Koji radovi ukazuju da se radi o gradilištu?
19 Koliko iznosi osvetljenje na gradilištu
20 Slaganje trupaca I rezane građe
21 Mere zaštite na gradilištu (uređenje gradilišta)?
22 Koliko iznosi normalan pritisak, a kolio natpritisak za rad u kesonu
23 Sredstva i opreme za zaštitu sluha?
24 BZNR na izgradnji mostova
25 Osnovna sredstva za licnu zastitu.
26 Mere bezbednosti kod seče šume
27 Mere bezbednosti za rad na visini
28 Vrste skela
29 Koje uslove moraju da ispunjavaju sredstva za licnu zastitu na radu
30 Slaganje drvnih sortimenata
31 Sta treba da sadrzi prijava o pocetku radova
32 Opsluzivanje postrojenja preko 1000 V
33 Mere zaštite pri zemljanim radovima u gradjevinastvu
34 Tuševi za zaposlene
35 Zaštitna sredstava za zaštitu disajnih organa
36 Prijava radova sa azbestom
37 Obaveze poslodavca u organizovanju prve pomoci
38 Granicne i akcione vrednosti, razlika I cifre
39 Rad sa ekranima
40 Šta stoji na prijavi poslova sa azbestom
41 Preko koje visine se smatra rad na visini
42 Koliko iznosi površina gradilišta kada se zahteva pisanje plana izvođenja radova
43 Pokretne električne izolacije
44 Radno mesto I na koje se osobe odnosi radno mesto za rad sa ekranom
45 Kome se I ko prijavljuje gradilište
46 Koliko lux se preporučuje da bude osvetljenje radne prostorije
47 Dokumentacija za rad sa visokim naponom
48 Opšti zahtevi za opremu za rad
49 Šta sadrži prijava gradilišta
50 Preventivne mere za vibracije
51 Koja je razlika izmežu kooordinatora I liza za bznr
52 Oprema za pružanje prve pomoći
53 Oftamološki pregled kod rada sa ekranom
54 Saobraćajne površine - izlazi za evakuaciju
55 Obaveze poslodavca u vezi opreme za rad
56 Koordinator za izradu projekta
57 Zaštita od pada preko ivice I upada u otvore
58 Šta je kumulativna masa I kolika je za žene
59 Šta treba da sadrži prostorija za prvu pomoć
60 Mere bznr pri zidarskim radovima
61 Faktori rizika pri ručnom prenošenju tereta
62 Zajednicke mere zaštite na poljoprivrednim mašinama
63 Nosece skele
64 Mere pri izvodjenju privremenih el. instalacija na gradilistu
65 Visece skele
View user's profile Send private message
marinadragan
Posted: Fri Jul 26, 2019 09:24 Reply with quote
Joined: 12 Jul 2019 Posts: 6
Peti deo (usmeni, procena rizika)

ISPITNA PITANJA:

1 Opasnosti pri radu sa električnom energijom
2 Odgovorno lice za procenu rizika
3 Primena sredstava za rad, opreme za rad i sredstva LZO
4 Poslovi sa povecanim rizikom (obaveze poslodavca)
5 Sredstvo za rad
6 Sluzba medicine rada
7 Radno mesto sa povecanim rizikom
8 Elementi mikroklime
9 Fizičke štetnosti
10 Ispitivanje radne okoline
11 Uloga službe medicine rada
12 Akt o proceni rizika
13 Podela opasnosti i štetnosti
14 Šta je "opasna pojava" u smislu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.
15 Obuhvat procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini-obavezni elementi akta o proceni rizika.
16 Pokretanje postupka procene rizika.
17 Nacin i postupak procene rizika
18 Definicija "lice za bezbednost i zdravlje na radu" u smislu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu
19 Pregledi i ispitivanja opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline-pravilnik i sadrzaj
20 Preventivne mere pri uredjenju radnog mesta
21 Obaveze poslodavca pri donosenju akta o proceni rizika
22 Opreme koja podleze periodičnim i preventivnim pregledima
23 Obaveze lica za BZNR
24 Kriterijumi za izbor LZS
25 Uprava za BZNR
26 Pojam opasnosti
27 Osnov za pokretanje procedure procene rizika
28 Uloga inspekcije u sprovodjenju zakona
29 Hijerarhija procene rizika
30 Prava i obaveze zaposlenih na radnom mestu sa povecanim rizikom
31 Psihofizicki rizici
32 Pokretanje akta o proceni rizika,
33 Obaveye poslodavca u obavljanju poslova bz-a
34 Mehanicke opasnosti
35 Štetnosti u odnosu na uslove radne okoline
36 Rokovi za vršenje preventivnih I periodičnih pregleda
37 Tehnička dokumentacija za mašinu
38 Znak usaglašenosti
39 Šta obuhvata tehnološki proces.
40 Opšti zahtevi za upravljačke uređaje opreme za rad.
View user's profile Send private message
Gost2525
Posted: Mon Jul 29, 2019 09:36 Reply with quote
Joined: 28 Jul 2019 Posts: 1
Pozdrav svima,

Da li možda znate kada je otprilike sledeći termin polaganja ispita? Znam da zvanično javljaju 15dana pre polaganja ali da li se to može ranije saznati?

Hvala unapred!
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 19 of 20
Goto page Previous  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  Next
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum