BZNR Forum Index
Author Message

<  Stručni ispit  ~  PITANJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

nikola jovanovic
Posted: Mon Apr 04, 2016 11:03 Reply with quote
Joined: 12 Mar 2016 Posts: 11 Location: leskovac
da li se jos uvek ova pitanja koriste za strucni ispit..molim za pomoc.imam odgovore samo me zanima dali je to dovoljno da bi se polozio ispit...hvala svima...
ПИТАЊА

1) Мере заштите на раду при пројектовању и изградњи грађевинских објеката
2) Мере заштите на раду при пројектовању радних просторија
3) Мере заштите на раду за помоћне просторије(гардеробе,купатила,санитарне просторије....)

4) Мере и нормативи заштите на раду при смештању оруђа (машина и уређаја)-натписи и упозорења, уређена места рада
5) Мере заштите на средствима рада – оруђима у зависности од погонске енергије (напајање, прикључивање на мрежу) поремећаји и поновни повратак енергије
6) Уређаји за управљање, контролни инструменти и сигнални уређаји
7) Заштитне направе, уређаји и блокаде на средствима за рад
Мере заштите на раду на оруђима код којих се ствара статички електрицитет
9) Мере заштите на раду на оруђима код којих се ствара и издваја прашина
10) Мере заштите на раду на оруђима ,приликом чијег се коришћења издвајају опасне материје (гасови, пара ,прашина и др.)
11) Мере заштите на раду на оруђима код којих настају високе или ниске температуре
12) Мере заштите на раду на оруђима која стварају буку и вибрације
13) Мере заштите на раду при коришћењу ручног механизованог алата
14) Мере заштите на раду при одржавању и транспорту оруђа
15) Посебне одредбе везане за мере заштите на раду при коришћењу оруђа (средства за рад)
16) Преглед и испитивање услова радне околине (врсте и начин испитивања)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17) Које услове морају да испуне средства и опрема за личну заштиту на раду?
1 Описати врсту средстава и опреме за заштиту главе?
19) Описати врсту средстава за заштиту очију и лица?
20) Описати врсту средстава и опреме за заштиту слуха?
21) Описати врсту средстава и опреме за заштиту органа за дисање?
22) Описати врсту средстава и опреме за заштиту руку?
23) Описати врсту средстава и опреме за заштиту ногу?
24) Описати врсту средстава и опреме за заштиту ручног зглоба, рамена и кичме?
25) Описати врсту средстава и опреме за заштиту тела?
26) Описати врсту средстава и опреме за заштиту од неповољних атмосфер. утицаја?
27) Описати врсту средстава и опреме за заштиту од пада са висине?
2 Одржавање средстава и опреме за личну заштиту на раду

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29) Основна правила безбедног рада при руковању електричним постројењима, напона преко 1000 волти(опслуживање постројења)?
30) Основна правила безбедног рада при руковању електричним постројењима, напона преко 1000 волти(извођење радова), мере за безбедан рад у безнапонском стању?
31) Основна правила безбедног рада при руковању електричним постројењима, напона преко 1000 волти(извођење радова), мере за безбедан рад у близини напона?
32) Основна правила безбедног рада при руковању електричним постројењима, напона преко 1000 волти(извођење радова), мере за безбедан рад под напоном?
33) Организационе мере безбедности од опасног дејства електричне струје?
34) Основна правила безбедног рада при руковању електричним постројењима напона до1000 волти-(опслуживање постројења)?
35) Основна правила безбедног рада при руковању електричним постројењима напона до 1000 волти (извођење радова), мере за безбедан рад у безнапонском стању?
36) Мере за спречавање повреда од дејства електричне струје индукованог напона?
37) Заштитна средства за рад у електричним постројењима?
3 Начин заштите громобранском инсталацијом- уземљење и кратко спајање?
39) Мере заштите у радним просторијама и градилиштима са сталном електричном инсталацијом?
40) Мере заштите у радним просторијама и градилиштима са привременом електричном инсталацијом?
41) Мере заштите при руковању преносним електричним алатом и преносним електричним светиљкама?


42) Мере заштите на машинама за прераду и обраду дрвета и сличних материјала(гатери, кружне тестере-циркулари , тракасте тестере...) ?
43) Мере заштите на машинама за прераду и обраду дрвета и сличних материјала(равналице, рендисаљке , глодалице, бушилице, брусилице...)?
44) Мере заштите на комбинованим машинама за обраду дрвета и сличних материјала(машине за резање фурнира, љуштење фурнира, маказе за сечење фурнира, машине за уситњавање дрвета-дробилице за дрво...) ?
45) Мере заштите на алатима за прераду и обраду дрвета и сличних материјала ?
46) Мере заштите при ускладиштењу и слагању трупаца, резаног материјала и пиљевине?
47) Које се мере безбедности морају применити у просторијама за обраду дрвета
4 Мере заштите при раду са крушним тестерама (циркуларима)
49) Мере заштите на раду са тракастим тестерама
________________________________________________________________________

50) Опште мере заштите при извођењу радова на искоришћавању шуме?
51) Мере заштите на раду при сечи стабала?
52) Мере заштите при обављању радова у круни стојећег стабла(кресање или сеча грана) ?
53) Мере заштите при коришћењу моторне тестере и машине за механизовану сечу и обраду дрвета?
54) Мере заштите при извлачењу дрвених сортимената до стоваришта(путеви, извлачење сточном запрегом, извлачење трактором, извлачење жичаром)'
55) Мере заштите на стоваришту дрвених сортимената?
56) Мере заштите при утовару, истовару и превозу дрвених сортимената?
___________________________________________________________________________

57) Мере заштите на раду код уређења градилишта?
5 Мере заштите на раду при изођењу земљаних радова?
59) Мере заштите на раду при извођењу зидарских радова?
60) Мере заштите на раду при извођењу тесарских радова?
61) Мере заштите на раду при извођењу армирачких радова?
62) Мере заштите на раду при извођењу бетонских радова?
63) Мере заштите на раду при извођењу радова на крову?
64) Мере заштите на раду при монтажном грађењу?
65) Мере заштите на раду при рушењу објекта?
66) Мере заштите на раду при изградњи путева?
67) Мере заштите на раду при изградњи мостова?
6 Мере заштите на раду при извођењу кесонских радова?
69) Мере заштите на раду при извођењу тунелских радова?
70) Мере заштите на раду при извођењу минерских радова?
71) Мере заштите на раду при руковању грађевинском механизацијом?
72) Мере заштите при радовима на висини?
73) Мере заштите на раду при коришћењу скеле(радне скеле, носеће скеле, висеће скеле, и заштитне скеле на градилишту)?
74) Мере заштите при коришћењу дизалице(крана) и преноса материјала и опреме на градилишту?
75) Мере заштите при превозу материјала и опреме на градилишту?
76) Мере заштите при извођењу привремених електричних инсталација на градилишту?
77) Мере заштите при коришћењу опасних материја и материјала на градилишту?
7 Шта све треба да садржи пријава за извештавање надлежне инспекције о почетку радова?

______________________________________________________________________________

79) Мере заштите на машинама , уређајима и опреми при одређеним технолошким процесима (центрифуге, пресе, компресори, бачве и резервоари, аутоклави ,транспортни уређаји, цеви водови)?
80) Мере заштите у складиштима и магацинима за смештај опасних материја- течности, силоси за суве и чврсте материје, сушаре,?
81) Техничка заштитна средства при одређеним хемијско-технолошким процесима?
82) Мере заштите у технолошким процесима где се користе пећи?
83) Мере заштите при производњи сумпорне киселине и деривата сумпорне киселине(производња плавог камена , производња суперфосфата..)?
84) Мере заштите при производњи соне киселине и њених деривата?
85) Мере заштите при производњи каустичне соде и натријум карбоната(амонијачне соли)?
86) Мере заштите при производњи калцијум карбида и калцијум цијанида?
87) Мере заштите при производњи цемента, гипса и креча?
8 Мере заштите при производњи боја?
89) Мере заштите при производњи жижица?
90) Мере заштите при производњи ланеног уља, фирнајса, готових уљаних боја и лакова?
91) Мере заштите при производњи сапуна, глицерина и козметичких средстава?
92) Мере заштите при производњи јестивог уља?
93) Мере заштите при дестилацији и рафинисању нафте?
94) Мере заштите при производњи шпиритуса и квасца?
95) Мере заштите при производњи шећера?
96) Мере заштите при производњи туткала?
97) Мере заштите при производњи етил – етра?
9 Мере заштите при производњи танина и дестилацији дрвета?
100 Мере заштите при импрегнацији дрвета(прагова и стубова)?
99) Мере заштите при манипулисању и чувању целулоида?
100) Мере заштите при преради каучука?
101) Мере заштите при производњи кисеоника и дису-гаса(уређаји за добијање ацетилена)
102) Мере заштите при производњи целулозе и хартије?
103) Мере заштите при производњи цијановодоника?
104) Опасности и мере заштите при настанку праскавог гаса (смеша кисеоника и водоника)
105) Опасности и мере заштите у рду са живом

106) Мере заштите на раду при одржавању возила(оправке и снабдевање возила горивоми мазивом, испитивање кочница, кретање возила у кругу предузећа, прање возила,стављање и скидање гума, рад са акумулаторским батеријама)?
107) Мере заштите при превозу возилом?
108) Мере заштите са етилизираним бензином , бензолом и антифризом?
109) Правила коришћења транспортних средстава унутар круга предузећа
______________________________________________________________________________
110) Опште мере заштите при утовару и истовару терета у теретна моторна возила?
111) Мере заштите при утовару и истовару разноврсних терета?
112) Мере заштите са различитим средствима унутрашњег транспорта(тракасти транспортери, ауто-виљушкари , ауто дизалице...)?
_____________________________________________________________________________
113) Заједничке мере заштет на машинама и уређајима у пољопривреди?
114) Мере заштите при руковању трактором?
115) Мере заштите при раду са комбајном?
116) Мере заштите код самоходних машина и других машина и уређаја за рад у пољопривреди?
117) Мере заштите код уређаја за балирање сена и сламе?
118) Мере заштите на уређајима за уситњавање пољопривредних производа?
119) Мере заштите код уређаја за наводњавање?
120) Мере заштите код коришћења алата и других средстава у пољопривреди?
121) Мере заштите при коришћењу минералних (вештачких) ђубрива и средстава за заштиту биља?
122) Мере заштите при раду у сточарству , рибарству и пчеларству?
____________________________________________________________________________

123) Национална стратегија Србије за приступање Србије и Црне Горе- Јуни 2005 године?
124) Уговори о оснивању ЕУ(Рим гл.118; Луксембург чл.118;Мастрихт чл. 136 и 137;Ница чл. 209 и 210)?
125) Европска социјална повеља(чл. 3-1996 година)?
126) Резолуција Савета ЕУ-1987.о безбедности , хигијени и здрављу на раду(88Ц 28/01)?
127) Нова Стратегија Заједнице ЕУ у области здравља и безбедности на раду 2002-2006 год(промене у природи ризика; јачања културе превенције)?
128) Конвенција бр. 155 о заштити на раду, здравственој заштити и радној околини(Сл. лист СФРЈ-''Међународни уговори '', бр. 7/87(циљ и значај)?
129) Конвенција 161 о службама медицине рада (''Сл. лист СФРЈ''-Међународни уговори бр.14/89-функција медицине рада)?
130) Конвенција бр. 81 о инспекцији рада у индустрији и трговини(''Сл. лист ФНРЈ''Међународни уговори'' бр. 5/56- овлашћени надзор)?
131) Директива ЕУ 89/391ЕЕЗ(1989) о увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља на раду(општа и оквирна-циљ Директиве)
132) Принципи превенције према Директиви ЕУ 89/391?
133) Задаци Савета за безбедност и здравље на раду?
134) Уређивање права, обавеза и одговорности у вези са безбедним здрављем на раду?
135) ''Запослени'' -према Закону о безбедности и здрављу на раду?
136) ''Безбедност и здравље на раду '' према- Закону о безбедности и здрављу на раду''?
137) Превентивне мере према -Закону о БЗНР?
138) ''Радно место '' према -Закону о БЗНР?
139) Средство за рад према –Закону о БЗНР?
140) Акт о процени ризика према- Закону о БЗНР?
141) Лице за безбедност и здравље на раду према –Закону о БЗНР?(дефиниција)
142) Уживаоци права на безбедност и здравље на раду?
143) Превентивне мере- примена?
144) Опште мере послодавца(члан 15, Закона о БЗНР)?
145) Начела које послодавац обезбеђује у примени мера превенције?
146) Обавезе послодавца пре почетка извођења радова на изградњи или реконструкцији технолошког процеса?
147) Обавезе послодавца који у обављању послова деле рад&#
View user's profile Send private message
saskased
Posted: Mon Jun 13, 2016 14:12 Reply with quote
Joined: 13 Jun 2016 Posts: 1
Poštovane kolege,

Molim Vas za pomoć oko spremanja ispita. Ukoliko neko ima ispitana pitanja, molila bih da mi ih dostavite na mail: saska34979@yahoo.com. Takođe bih zamolila kolege koje su već polagale ispit da mi kažu šta se daje u pismenoj temi vezanoj za procenu rizika, da li se izvlači pitanje ili se tema piše za neko radno mesto u firmi u kojoj radite? Imate li neki dobar primer (urađen) akta o proceni rizika? Mnogo hvala!
View user's profile Send private message
Gaga
Posted: Sat Sep 24, 2016 12:16 Reply with quote
Joined: 13 Sep 2016 Posts: 1
Poštovane kolege, ako neko ima pitanja, molim ga da mi pošalje na tosic_2007@yahoo.com Smile Unapred zahvalna Smile
View user's profile Send private message Send e-mail
Lazar1501
Posted: Tue May 15, 2018 15:28 Reply with quote
Joined: 05 May 2018 Posts: 1
Pozdrav kolege,

kao i kolege iznad mene i ja reših da se polako spremam za ovaj ispit, pa bih vas zamolio da mi neko prosledi materijal u elektronskoj formi na mail 92.lazar@gmail.com

Hvala unapred
View user's profile Send private message
Bogdan
Posted: Fri Dec 21, 2018 09:58 Reply with quote
Joined: 21 Dec 2018 Posts: 2
Pozdrav postovani,

zamolio bih i ja ako neko moze da mi posalje skripte i pitanja vezane za polaganje strucnog ispita (opsteg i posebnog dela) na mejl zbokig@gmail.com

hvala unapred Smile
View user's profile Send private message
daca91
Posted: Tue Jul 02, 2019 12:07 Reply with quote
Joined: 02 Jul 2019 Posts: 1
Postovane kolege,

Zamolio bih vas ako neko moze da mi prosledi pitanja za polaganje strunog ispita BZNR. mail: dvojinovic5@gmail.com

Unapred zahvalan.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 3 of 3
Goto page Previous  1, 2, 3
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum