BZNR Forum Index
Author Message

<  Ekologija  ~  GZZJZ: NEMA PREKORAČENJA ŠTETNIH MATERIJA U VAZDUHU

Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Jun 12, 2017 09:24 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: Tanjug | 11. jun 2017. 16:27 | Komentara: 1

Gradski zavod za javno zdravlje (GZZJZ) saopštio je da danas, kao i prethodna 72 sata, nije konstatovano prekoračenje osnovnih zagađujućih materija koje su obuhvaćene Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda.

Kako se precizira u saopštenju, te materije su: ugljen monoksid, azotni oksidi, sumpor dioksid, suspendovane čestice ispod 10 mikrona (PM10), prizemni ozon.

Na osnovu rezultata sa četiri dodatna merna mesta, na kojima se mere parametri koji nisu obuhvaćeni redovnim monitoringom, zaključuje se da ni te vrednosti ne prelaze granične vrednosti i maksimalno dozvoljene koncentracije utvrđene Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/2010; 75/2010 i 63/2013).

Koncentracije policikličnih aromatičnih ugljovodonika variraju u zavisnosti od vrste jedinjenja, pa se kod određenih zapaža trend smanjenja, a kod određenih trend povećanja.

Oscilacije u koncentracijama pojedinih jedinjenja iz grupe policikličnih aromatičnih ugljovodonika posledica su prisustva dima poreklom od požara na deponiji Vinča.

Iako detektovane koncentracije nisu na nivoima koji mogu izazvati ozbiljne posledice po zdravlje, i dalje stoji preporuka osetljivim grupama građana (osobe sa hroničnim kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, stari, deca, trudnice i dojilje) da smanje boravak na otvorenom u slučaju pojave dima i neprijatnog mirisa, poručio je GZZJZ.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum