BZNR Forum Index
Author Message

<  Održani seminari i savetovanja - prezentacije  ~  Prevencija bolesti i povreda na radu, 16.04.2010. (rezime)

Goran
Posted: Thu Apr 22, 2010 14:36 Reply with quote
Site Admin Joined: 17 Feb 2008 Posts: 24
SAVETOVANJE U OBLASTI BZR NA TEMU: PREVENCIJA BOLESTI I POVREDA NA RADU


U organizaciji Centra za edukaciju TEHPRO d.o.o. u Sava Centru, Beograd, 16. aprila 2010. godine održano je savetovanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) na temu, Prevencija bolesti i povreda na radu.

Savetovanje je organizovano u saradnji sa Udruženjem za bezbednost i zdravlje na radu Srbije, i uz podršku kompanija „Holcim Srbija“ i „Ball Packaging Europe.“ Savetovanju je prisustvovalo 140 prijavljenih učesnika, poslodavaca, menadžera i stručnih lica za BZR. Osim predstavnika Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, iako uredno pozvani, nisu bili prisutni predstavnici drugih državnih organa i institucija.

Na savetovanju je raspravljano o merama prevencije bolesti i povreda na radu pri projektovanju, izgradnji, korišćenju i održavanju opreme za rad i primeni tehničkih, vaspitno-obrazovnih, ergonomskih, socijalnih, zdravstvenih, organizacionih, normativno-pravnih i drugih mera prevencije. Cilj je bio da predstavnici poslodavaca, investitora, proizvođača opreme za rad, državnih organa, medija, škola, zdravstvenih institucija, osiguravajućih kuća, i dr. raspravljaju o prevenciji na najširem planu i razvoju opšte kulture bezbednosti i zdravlja na radu.

Na savetovanju su iznesena različita viđenja nekih veoma važnih problema u oblasti BZR i prezentovani su primeri dobre prakse bezbednosti i zdravlja na radu u kompanijama „Holcim“ i „Ball Packaging“. Istaknut je značaj organizacionih i vaspitno-obrazovnih mera prevencije kao i primena savremenih sistema menadžmenta u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Posebnu pažnju izazvalo je saopštenje gošće iz Splita, gospođe Violete Tadin na temu Ergonomija, sigurnost i prevencija pri projektovanju radnog mjesta na računalu.

Ukupno je bilo 20 saopštenja. Većina radova je objavljena u našoj novoj knjizi Prevencija bolesti i povreda na radu.

Iz svih izlaganja je provejavao jedinstveni stav, da su poslodavci najodgovorniji za stanje zaštite ljudi u svojim radnim procesima i da je njihova odgovornost nedvosmislena, jasno istaknuta u svim normativnim aktima i neprenosiva. Međutim, istaknuto je da bezbednost i zdravlje na radu bitno zavisi od stanja opšte društvene prevencije, koja u Srbiji praktično ne postoji. Opšta prevencija bolesti i povreda na radu nije na adekvatan način normativno uređena, niti se u društvu mogu prepoznati ozbiljne aktivnosti na izgrađivanju opšte kulture bezbednih i zdravih radnih i životnih navika.

Sistem BZR, za razliku od sistema zaštite životne sredine ili zaštite od požara, drugim sistemskim zakonima nije postavljen kao opšte-društvena briga, tako da osim poslodavaca niko nije u obavezi da obezbeđuje finansijska sredstva za ovu oblast. BZR nema u medijima, planovima državnih organa i organa lokalne samouprave, društvenim delatnostima, nastavnim planovima i programima škola i fakulteta, projektima, naučno-istraživačkim institucijama...

Bezbednost i zdravlje na radu zaslužuje bolji tretman, jer je bezbedna i zdrava radna sredina, osnov bezbedne i zdrave životne (prirodne) sredine i bezbedne i zdrave socijalne sredine, odnosno čitavog koncepta održivog razvoja.

Bezbednost i zdravlje na radu mora da bude briga i odgovornost svih:
• Vlade i nadležnih ministarstava prosvete, informisanja, kulture, ekonomije, izgradnje, industrije, ZŽS, unutrašnjih poslova i dr. - da sadržaje iz oblasti BZR ugrađuju u svoje propise, da prate, kontrolišu i povremeno revidiraju njihovu realizaciju,
• Medija, naročito javnog servisa – da pitanjima BZR posvete dužnu pažnju i izvan profitnog interesa, izgrađuju i razvijaju svest i kulturu bezbednih i zdravih životnih i radnih navika,
• Svih obrazovnih organizacija i institucija, na svim nivoima školovanja i osposobljavanja – da u NPP odgovarajućih predmeta ugrađuju sadržaje iz oblasti BZR, ali i da obezbede bezbedne i zdrave uslove učenja i boravka u školama,
• Naučno istraživačkih organizacija i institucija – da istražuju i razvijaju sam sistem BZR i da u sve druge projekte ugrađuju sadržaje BZR,
• Projektanata i proizvođača sredstava za rad – da koncipiraju takva sredstva za rad koja će biti maksimalno bezbedna za radnike koji na njima rade,
• Građevinara – da grade objekte u kojima će se bezbedno raditi, ali i da bezbedno grade te objekte,
• Zdravstvenih ustanova i organizacija – da doprinose stvaranju zdrave radne populacije i prate i kontrolišu zdravlje zaposlenih,
• Pravnih lica sa licencama u oblasti BZR – da rade maksimalno odgovorno, jer se radi o delatnosti od posebnog društvenog značaja.

Zaključeno je da se nakon ovog inicijalnog savetovanja, na kojem su identifikovani neki osnovni problemi izgradnje kulture prevencije, organizuju stručne rasprave na tematskim okruglim stolovima po pojedinim pitanjima, na kojima će predstavnici zainteresovanih organizacija i institucije sučeliti svoje stavove i ponuditi rešenja. Istaknuta je i potreba intenziviranja osposobljavanja u oblasti BZR poslodavaca, menadžera, lica za BZR i zaposlenih.

Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o. je preuzeo obavezu da u saradnji sa udruženjem za BZR Srbije, Upravom za BZR, drugim državnim organima i poslodavcima organizuje ove rasprave.

Neke od tema koje su inicirane na savetovanju su:
• Obezbeđivanje preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu pri projektovanju i izgradnji sredstava za rad;
• Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad na gradilištima i koordinacija primene tih mera;
• Bezbednost i zdravlje na radu u školama;
• Bezbednost i zdravlje na radu u vaspitno – obrazovnim procesima;
• Usaglašavanje zakonskih propisa i standarda u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu između različitih ministarstava;
• Izrada jedinstvenog pojmovnik za oblast bezbednosti i zdravlja na radu u nacionalnom zakonodavstvu;
• Dogradnja (izmene i dopune) propisa iz oblasti BZR;
• Usaglašavanje i objedinjavanje poslova BZR, zaštite životne sredine i zaštite od požara,
• Uloga medija u razvoju kulture bezbednog i zdravog rada.

Ovo su samo neki rani naslovi. U koliko ste zainteresovani da sa nama organizujete rasprave po ovim ili drugim pitanjima, ili samo za učešće na ovim raspravama, javite nam se sa svojim predlozima.

Takođe, ako ste zainteresovani za učešće na našim edukativnim seminarima, molimo vas, da nam dostavite teme koje bi za vas bile interesantne, a koje nisu obuhvaćene našim programom seminara za 2010. godinu.

Milutin Jelić
Tehpro - Centar za edukaciju
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum