BZNR Forum Index
Author Message

<  Stručni ispit  ~  ko je sve polažio ispit u 2014.godini

branko radonjić
Posted: Wed Jun 08, 2016 08:46 Reply with quote
Joined: 23 Apr 2008 Posts: 61
Da li neko od kolega može da mi objasni zašto je znatno bolja prolaznost srednjoškolaca na ispitu za lica za bezbednost i zdraclje na radu od kolega sa fakultetom? Naime, u Izveštaju Uprave za BZR za 2014.godinu jasno stoji da 75% kandidati sa III stepenom stručne spreme polaže ispit, 82,8% polaže ispit sa IV stepenom, dok samo 50,4% kandidata polaže ispit sa VII stepenom stručne spreme.??!! U 2014.godini je 714 kandidata pristupilo polaganju ovog ispita, a položilo 436, odnosno 65%. Sad
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum