BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  Predhodni i periodicni lekarski pregled

Jelenica
Posted: Wed Mar 19, 2014 12:55 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 18 Location: Beograd
Mala pomoc, ako moze Smile


1.Da li zaposleni koji se upute da obave predhodni i periodicni lekarski pregled imaju pravo na slobodan dan...kada taj pregled obavljaju?

2.Da li imaju slobodan dan ako se upute da se vakcinisu?

3. Kakav je postupak, ako lice ignorise Uput i ne obavlja lekarski pregled?
Znam da je to protivno propisima, zanima me postupak reagovanja Lica BZNR

Hvala unapred!
View user's profile Send private message
ZJZ
Posted: Fri Mar 21, 2014 10:40 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 97
Prvo, šta kaže Zakon:
član 15, Poslodavac je dužan da:... 8- obezbedi na osnovu akta o proceni rizika i ocene službe medicine rada propisane lekarske preglede zaposlenih...
član 32, ... Zaposleni koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom, ima pravo i obavezu da obavi lekarski pregled na koji ga upućuje poslodavac...
član 33, Zaposleni ima pravo da odbije da radi:... 2) ako mu poslodavac nije obezbedio propisani lekarski pregled...
član 43, Poslodavac je dužan da zaposlenom na radnom mestu sa povećanim rizikom pre početka rada obezbedi prethodni lekarski pregled, kao i periodični lekarski pregled u toku rada.... (uputno je ovaj član pročitati do kraja).
i na kraju član 69, Novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica:... 12) ako na osnovu akta o proceni rizika i ocene službe medicine rada ne obezbedi u skladu sa ovim zakonom propisane lekarske preglede zaposlenih...
Dakle, mislim da su obaveze jasne.
Praktično:
1. Kada se kaže da zaposleni ima pravo na slobodan dan za obavljanje lekarskog pregleda misli se na to da on tog dana (kada obavlja pregled) ne radi, i taj dan bi trebalo da se vodi kao "radni dan", naime da mu se piše "osmica" ili da mu se u evidenciji uvede "službeno odsutan", u zavisnosti od toga kako je to definisano internim pravilima (Kolektivnim ugovorom, Kolektivnim ugovorom o BIZNR, Pravilnikom o radu, Ugovorom o radu,....). Poželjno je izbeći evidentiranje tog dana kao "plaćeno odsustvo", jer to ima malo drugačiji smisao, Zakonom o radu zaposleni ima pravo na 7 (sedam) dana plaćenog odsustva u toku godine, a to znači da bi zaposleni koji ide na LP imao jedan dan manje od ostalih zaposlenih.

2. Vakcinisanje nigde nije definisano propisima iz oblasti radnih odnosa, smatram da time poslodavac i nema obavezu da zaposlenom da slobodan dan. Međutim niko mu i ne brani da za to zaposlenom da "plaćeno odsustvo", s'tim da bi to trebalo da definiše svojim normativnim aktima.

3. Ukoliko zaposleni "ignoriše" Uput, lice za BIZNR piše "opomenu" rukovodiocu zaposlenog i samom zaposlenom sa rokom obavljanja pregleda (pre toga potrebno je da se informiše u Službi medicini rada da li se zaposleni pojavljivao na pregled, možda je pregled u toku-odnosno izrada Lekarskog izveštaja). Nakon isteka datog roka zaposlenom (uputno 3-5 dana), ukoliko on i dalje ignoriše obavezu, potrebno je zaposlenom i njegovom rukovodiocu napisati "zabranu rada" na radnom mestu sa povećanim rizikom do obavljanja lekarskog pregleda! Od poslodavca zavisi da li će zaposlenom uputiti i "Upozorenje o postojanju uslova za otkaz Ugovora o radu", što opet zavisi od interne normative, da li su povrede radnih obaveza po pitnju BIZNR definisane kao "teže povrede" ili će zaposleni "dobiti" 3 (tri) dana neplaćenog odsustva zbog kršenja radne discipline.
U ovom slučaju treba obratiti pažnju i na to da zaposleni nekada nije zdravstveno sposoban da obavi lekarski pregled u datom roku (prehlada ili sl.), ali tada bi on morao da bude na "bolovanju". Poslodavac može, kada je u mogućnosti (i ima volje), da zaposlenom koji ima privremenih zdravstvenih problema, ponudi rad na drugom radnom mestu za koje se ne zahteva lekarski pregled.

Prijatan dan. Very Happy
View user's profile Send private message
Jelenica
Posted: Fri Mar 21, 2014 14:18 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 18 Location: Beograd
Hvala lepo! Zelim Vam lep vikend Smile
View user's profile Send private message
Jelenica
Posted: Tue Apr 01, 2014 14:53 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 18 Location: Beograd
Opet ja Smile

1.Da li na ciljani lekarski pregled salje zaposlenog lekar ili Lice BZNR?
Recimo ako zaposleni ima "neprihvatlivo ponasanje" na poslu, da li ga salje Lice na ciljani pregled kod psihijatra i koji uput popunjava?

2. Ako Poslodavac nalozi Licu da uradi proveru alkoholisanosti zaposlenog na radnom mestu, a zaposleni odbije..koja je dalja procedura?
View user's profile Send private message
ZJZ
Posted: Fri Apr 04, 2014 12:08 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 97
Interesantno pitanje.
1. Na ciljani lekarski pregled zaposlenog može da šalje njegov izabrani lekar (na zahtev zaposlenog) ali takođe to može (ne postoji obaveza) da učini i poslodavac, i u tom slučaju to bi trebalo da bude definisano internim pravilima poslodavca (Kolektivni ugovor o BIZNR, Pravilnik, Odluka, Naredba, Uputstvo,....). Ukoliko to nije definisano internim pravilima, onda i ne postoji obaveza zaposlenog da se odazove tom pregledu!
2. Deo odgovora je već dat, a to znači da ako nema pisane obaveze (koja važi za sve zaposlene) da zaposleni mora da se podvrgne "alko-testu" ne može ni da se sprovode drugi deo "sankcionisanje". Ako je pak obaveza propisana nekim internim aktom, onda bi tim aktom treblo da se definiše i sankcija (upozorenje, udaljavanje sa rada, otkaz,....). Naime, u prethodnom Zakonu o ZAŠTITI NA RADU bila je obaveza da poslodavac definiše postupak provere zaposlenih da li su pod dejstvom alkohola ili drugih sredstava zavisnosti, sadašnjim Zakonom ne postoji takva obaveza ali niko ne brani da kontrola postoji.

Na kraju samo da podsetim, kada se zaposleni šalje na ciljani LP treba imati u vidu da troškove pregleda snosi zaposleni (ako ga šalje izabrani lekar) a poslodavac ukoliko ga on šalje.

Prijatan dan.
View user's profile Send private message
Jelenica
Posted: Wed Apr 09, 2014 12:39 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 18 Location: Beograd
Mnogo mi pomazete, hvala Vam veliko. Pozdrav!
View user's profile Send private message
gabrijela gavrilovic
Posted: Thu Jul 10, 2014 12:51 Reply with quote
Joined: 22 Jun 2012 Posts: 8
Kolege, potrebna mi je pomoc Question
zaposlenom koji radi kao viljuskarista posle periodicnog pregleda u medicini rada utvrdjeno je da je nesposoban za obavljanje poslova na radnom mestu viljuskariste i upucen je na dalje preglede da bi se za mesec dana opet javio u medicini rada. Interesuje me koja je procedura sto se tice bezbednosti i zdravlja za tih mesec dana dok ne obavi preglede
Hvala
View user's profile Send private message
ZJZ
Posted: Wed Aug 06, 2014 09:41 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 97
Za to vreme zaposleni bi trebalo da je na bolovanju (odnosno ne može obavljati poslove vozača viljuškara do završetka LP i dostave Lekarskog izveštaja na kome je navedeno da je ZAPOSLENI SPOSOBAN za rad). U firmama gde je organizaciono moguće zaposlenom dati druge poslove (koji nisu sa povećanim rizikom) može se to učiniti (prvenstveno kao usluga zaposlenom) kako zaposleni ne bi bio na bolovanju, a do završetka LP.
Ovo je samo u slučaju da je zaposleni "privremeno nesposoban za poslove vozača viljuškara", što pretpostavljam, jer je zahtevan ponovni pregled nakon mesec dana.
Prijatan dan.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum