BZNR Forum Index
Author Message

<  Pravna regulativa  ~  EVROPSKO ZAKONODAVSTVO, STANJE U SRBIJI

galamic
Posted: Fri Sep 14, 2012 15:29 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
"Рупе" у европским законима
РТС, петак, 14. сеп 2012, 08:45 -> 09:39

Иако је прошли сазив парламента усвојио више од 80 одсто закона који су предвиђени Споразумом о стабилизацији и придруживању ЕУ, многи од њих садрже одређене пропусте. Закони су усвајани масовно, па су неки остали неусаглашени. Тако два закона за исту ствар прописују различите ствари.

У протекле четири године у Србији је усвојено више од 80 одсто закона који су предвиђени Споразумом о стабилизацији и придруживању Европској унији. Многи од тих закона усвајани су по хитном поступку, па су се, према речима стручњака, задржали и неки пропусти у садржини закона.

Закони из европског законодавства усвајани су масовно, па су понекад и неусаглашени. Рецимо, два закона за потпуно исту ствар прописују различите ствари, а дешава се и да неки од закона немају потребне правилнике, па се примењују делимично. Има и оних чије се поједине одредбе уопште не примењују.

Горан Паповић из Националне организације потрошача Србије истиче да закон о општој безбедности производа не може адекватно да се примењује, јер се одређени члан тог закона може примењивати тек када Србија постане део Европске уније.

Неретко се дешава да се усвоје и закони за које се на крају испостави да се не могу финансијски испратити.

"Хармонизација са Европским законондавством доноси финансијске издатке. У условима економске кризе пре свега, не можете да имате дугорочно, а понекада чак ни средњорочно планирање могућности, ни грађана ни државе ни привреде, а хармонизација директно утиче на њихове финансијске могућности и о томе морате водити рачуна", рекао је Владимир Међак из Канцеларија за европске интеграције.

Да би предлог закона неког министарства дошао до Скупштине, требало би га проследи Републичком секретаријату за законодавство и Канцеларији за европске интеграције да га провере и дају своју мишљење.

Ипак, у писаном одговору Секретаријата кажу да су предлагачи у обавези да воде рачуна о међусобној усклађености закона и да се неусклађености норми одобравају само у неопходним случајевима. Неки стручњаци сматрају да је ово проблем који би требало решавати на више нивоа.

''Само 30 посто усвојених закона се ефикасно примењује. Код нас је потребно да се системски сагледа примена закона и то је потребно да ураде Влада и надлежна министарства у сарадњи са Секретаријатом за законодавство'', наводи Драган Вељовић из часописа "Изазови европских интеграција".

Да би се избегли проблеми приликом доношења закона потребно је да се што мање закона усваја по хитном поступку, јер тако има више простора за анализу и јавну расправу.

Припремила Марија Поповић
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum