BZNR Forum Index
Author Message

<  Važni datumi i dešavanja  ~  TAIEX seminar o hemikalijama

anavitkovic
Posted: Sat Jul 02, 2011 20:04 Reply with quote
Joined: 23 Jun 2011 Posts: 4 Location: Kragujevac
TAIEX семинар о класификацији, обележавању и паковању хемикалија

У организацији TAIEX-а (канцеларије ЕУ за техничку подршку партнерским земљама), Агенције за хемикалије и Привредне коморе Србије одржан је 23. и 24. јуна семинар на тему класификације, паковања и обележавања хемикалија у складу са Уредбом ЕЦ 1272/2008, односно правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом класификације и обележавања УН.

Презентације су одржали водећи ЕУ стручњаци из Словеније, Аустрије и Пољске као и представник Агенције за хемикалије и стални twinning саветник на актуелном IPA пројекту.

Циљ сeминaрa билa je eдукaциja прeдстaвникa индустриje зa примeну нoвих прoписa кojи урeђују клaсификaциjу, пaкoвaњe и обележавање хeмикaлиja. С oбзирoм нa учешће вeликoг брoja прeдстaвникa индустриje и чињеницу дa je сeминaр oбeзбeдиo низ примeрa примeнe кључних oдрeдби прoписa и практична упутствa, тe дa je биo интeрaктивнoг кaрaктeрa и дa je индустриja дoбилa oдгoвoрe нa брojнa питaњa пoстaвљeнa у тoку сeминaрa, с прaвoм сe може oцeнити кao успешан.
View user's profile Send private message Send e-mail
igor.popovic
Posted: Mon Jul 04, 2011 15:17 Reply with quote
Joined: 21 Feb 2011 Posts: 17 Location: Beograd
Poštovana Ana,

Da li biste bili ljubazni da mi pošaljete na mail neki materijal sa TAIEX seminara o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju hemikalija. Čitanjem Vašeg posta sam zaključio da je bilo prikazano dosta primera iz prakse, te Vas stoga molim da ako imate odrešeni materijal da mi ga pošaljete.
Unapred hvala,
Igor
View user's profile Send private message Visit poster's website
galamic
Posted: Mon Jul 04, 2011 17:55 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Poštovani dok vam Ana ne odgovpori potrudite se i pogledajte predložene sajtove Agencije za hemikalije Republike Srbije:

Сви заинтересовани презентације стручњака из ЕУ могу преузети са следећег линка TAIEX презентације, док се презентације представника Агенције за хемикалије као и twinning саветника могу погледати или преузети на следећем линку „Презентације“.


http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=45511
View user's profile Send private message Send e-mail
anavitkovic
Posted: Tue Jul 19, 2011 11:41 Reply with quote
Joined: 23 Jun 2011 Posts: 4 Location: Kragujevac
Postovani, na linku ispod imate sve prezentacije sa seminara.
http://www.pks.rs/Default.aspx?tabid=4179
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum