BZNR Forum Index
Author Message

<  Stručni ispit  ~  Fizičko lice i mogućnost dobijanja licence

oica72
Posted: Fri Aug 21, 2009 09:52 Reply with quote
Joined: 20 Aug 2009 Posts: 1
Po obrazovanju sam diplomirani mašinski inženjer i radim na poslovima procene rizika u jednoj osiguravajućoj kući. Samo da pojasnim: moj posao je da, u ime moje firme, izvršim obilazak objekata i opreme potencijalnog osiguranika i da na osnovu internih kriterijuma iznesem mišljenje o mogućim rizicima i obimu potencijalnih šteta a u cilju donošenja odluke o opravdanosti pružanja osiguravajućeg pokrića i utvrđivanja premijskih stopa pri određivanju visine premije osiguranja.
U poslednje vreme ozbiljno razmišljam o dodatnoj edukaciji a pre svega o sticanju licence za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline kao i ostalih licenci.
Moje pitanje je da li ja, kao fizičko lice, imam pravo na polaganje stručnog ispita za dobijanje navedene licence ili licenci?
Hvala
View user's profile Send private message
milutin.jelić
Posted: Mon Aug 24, 2009 09:40 Reply with quote
Joined: 21 Apr 2008 Posts: 137
oica72 wrote:
U poslednje vreme ozbiljno razmišljam o dodatnoj edukaciji a pre svega o sticanju licence za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline kao i ostalih licenci.
Moje pitanje je da li ja, kao fizičko lice, imam pravo na polaganje stručnog ispita za dobijanje navedene licence ili licenci?


Kao fizičko lice možete da polažete sve stručne ispite iz oblasti BZR i to:
- Ispit za obavljanje stručnih poslova BZR. U ovom slučaju dobijate UVERENJE o položenom stručnom ispitu sa kojim NE možete samostalno da radite, ali bi ste mogli da vodite stručne poslove BZR za svoju osiguravajuću kuću, ili da radite za pravno lice ili preduzetnika koji imaju licence za obavljanje stručnih poslova BZR.
- Ispit za obavljanje poslova ODGOVORNOG lica za pregled i ispitivanje opreme za rad i ispit za obavljanje poslova ODGOVORNOG lica za ispitivanje uslova radne okoline. Ako položite neki od ovih ispita i imate tri godine radnog iskustva na ovim poslovima, možete podneti zahtev za dobijanje LICENCi za obavljanje poslova odgovornog lica. Sa ovim licencama možete da vršite preglede i ispitivanja, ali za pravna lica (preduzeća) koja se ovim poslovima profesionalno bave i imaju LICENCE za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja.

U koliko želite detaljnije informacije o programu i načinu polaganja ovih ispita i o mogućnostima za rad sa ovim uverenjem, odnosno licencama, javi te se na 064/825-1712
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum