BZNR Forum Index
Author Message

<  Održani seminari i savetovanja - prezentacije  ~  II. seminar Cava centar, 28. i 29. maja 2009. (II deo)

Goran
Posted: Wed Jun 03, 2009 14:07 Reply with quote
Site Admin Joined: 17 Feb 2008 Posts: 24
Ovde možete pronaći sve prezentacije sa drugog dana seminara.
Zahvaljujemo se svim autorima na dozvoli da postavimo prezentacije na forum.

Sve prezentacije su urađene u PowerPoint-u.
Napomena: veličine prezentacija variraju i preporuka je da imate bržu internet konekciju.


dr J. Paunović – Pfaf
Primena pravilnika
Ekonomski značaj MR

prof. M. Pavlović
Stanje i perspektive razvoja medicine rada u Srbiji

Nada Mačvanin
Uloga medicine rada u sistemu BZR

S. Borjanović
Saradnja lica zaduženih za BZR i službe MR u okviru izrade i sprovođenja akta o proceni rizika

D. Tomović
Medicina rada u postupku procene rizika: praktični aspekti

dr. Lj. Stijović
Značaj preventive u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu

M. Jelić
Nedoumice oko određivanja zdravstvenih uslova
Mesto medicine rada
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum